hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 44 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2012.

Objavljen na Hrčku: 11. 2. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-6) hrvatskipdf 405 KB
Ostalo  
Život ispunjen strahom i nadom. In memoriam Mirjana Gross (1922. - 2012.) (str.11-16) hrvatskipdf 445 KB
Mario Strecha, Iskra Iveljić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Okrugli stol Opus profesorice Mirjane Gross u srednjoeuropskoj historiografiji: iskustva i poruke (str.17-57) hrvatskipdf 1 MB
Ivo Goldstein, Mirjana Gross, Horst Haselsteiner, Geneviève Humbert-Knitel, Alojz Ivanišević, Zdenka Janeković-Römer, Drago Roksandić, Nikša Stančić, Arnold Suppan
Ostalo
 
Prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol - biobibliographica sexagenariae dicata (str.61-89) hrvatskipdf 990 KB
Prof. Dr. Mirjana Matijević Sokol – biobibliographica sexagenariae dicata (Summary) (str.89-89)  
Ivan Botica, Tomislav Galović
Životopis
 
Škole (E2-DUB-BA-A2) u ranoj povijesti Sumera (str.93-118) hrvatskipdf 1 MB
Schools (E2-DUB-BA-A2) in the Early History of Sumer (Summary) (str.115-118)  
Jasmina Osterman
Izvorni znanstveni članak
 
Staroegipatska umjetnost (str.119-132) hrvatskipdf 627 KB
The Ancient Egyptian Art (Summary) (str.132-132)  
Mladen Tomorad
Pregledni rad
 
Kvinkvenali u službi kolegija istočnjačkih kultova u Rimskome Carstvu (str.133-141) hrvatskipdf 645 KB
The quinquennales as officials in oriental cult associations in the Roman Empire (Summary) (str.141-141)  
Inga Vilogorac Brčić
Izvorni znanstveni članak
 
Sv. Demetrije Solunski i njegov kult: historiografska i naratološka analiza Čudesa sv. Demetrija (str.143-174) hrvatskipdf 1 MB
Miracles as the basis of the cult: Example of Thessaloniki’s patron St. Demetrius (Summary) (str.173-174)  
Tomislav Bali
Pregledni rad
 
Neka pitanja tekstualne transmisije izvora Porfirogenetovih poglavlja o Dalmaciji (str.175-196) hrvatskipdf 759 KB
Some Issues Concerning the Textual Transmission of Porphyrogenitus’ Sources for the Chapters on Dalmatia in the De Administrando Imperio (Summary) (str.196-196)  
Ivan Basić
Prethodno priopćenje
 
Središte i periferija - Hrvatska u sastavu države kralja Matijaša Korvina (Sažetak) (str.197-208)  
The Center and the Periphery - Medieval Croatia in the Realm of King Matthias Corvinus (str.208-208) engleskipdf 541 KB
Borislav Grgin
Pregledni rad
 
Zlatne bule Andrije II. i Bele IV. Šubićima Bribirskim (str.209-222) hrvatskipdf 1 MB
Golden Bullas Issued by Kings Andrew II and Bela IV to the Family Šubić de Bribir (Summary) (str.222-222)  
Nikola Kallay
Stručni rad
 
Renesansa u državi Matijaša Korvina u suvremenoj historiografiji (str.223-268) hrvatskipdf 537 KB
Contemporary Historiographical Interpretations of Renaissance Developments in the State of Matthias Corvinus (Summary) (str.267-268)  
Tomislav Matić
Pregledni rad
 
Die Lokalität Klinac(grad) (str.269-302) hrvatskipdf 3 MB
The site Klinac(grad) (Summary) (str.302-302)  
Die Lokalität Klinac(grad) (Zusammenfassung) (str.302-302)  
Silvija Pisk
Pregledni rad
 
Kulturni, socijalni i intelektualni aspekti zagrebačke arhitekture moderne: ozdravljenje budućnosti (str.303-345) hrvatskipdf 1 MB
The Cultural, Social and Intellectual Aspects of Zagreb Architecture in the Modern Period: Healing the Future (Summary) (str.345-345)  
Nikolina Šimetin Šegvić
Izvorni znanstveni članak
 
Vojno-obavještajni rad dr. Karla Radoničića i grupe domobranskih mornaričkih časnika za NOP i veza s I. S. (1943. - 1944.) (str.347-381) hrvatskipdf 1 MB
Intelligence activities by Dr. Karl Radoničić and a group of naval officers in connection with the NOP and I.S. in 1943-1944 (Summary) (str.384-381)  
Branka Boban
Izvorni znanstveni članak
 
Likvidacija Slavonsko-podravske željeznice (str.383-413) hrvatskipdf 970 KB
Liquidation der slavonischen Drauthalbahn (Zusammenfassung) (str.410-411)  
Liquidation of the Slavonia-Podravina Railway (Summary) (str.411-413)  
Siniša Lajnert
Pregledni rad
 
Osječki okrug/oblast i kotar Našice: razvoj lokalne samouprave u razdoblju mjesnih narodnih odbora (1945. - 1951.) (str.415-438) hrvatskipdf 699 KB
Osijek County/Region and District Našice: development of Local Governmet in the period of Local People’s Committees (1945-1951) (Summary) (str.437-437)  
Hrvoje Volner
Izvorni znanstveni članak
 
Oralna historija: problemi, mogućnosti i primjena među povjesničarima (str.439-450) hrvatskipdf 582 KB
Oral History: Probleme und Anwendungsmöglichkeiten in der Geschichtsschreibung (Zusammenfassung) (str.449-449)  
Oral History: Problems and possible applications in historiography (Summary) (str.449-450)  
Ivana Cvijović Javorina
Prethodno priopćenje
 
Razgovor s duhovima: percepcije hrvatskog srednjovjekovlja Vladimira Sokola (str.453-470) hrvatskipdf 921 KB
Danijel Dzino
Ostalo
 
Riječki glagoljaški krug. Darko Deković, Istraživanja o riječkome glagoljaškom krugu. Matica hrvatska: Zagreb, 2011., 523 str. (str.473-479) hrvatskipdf 440 KB
Vera Blažević Krezić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Finleyjeva Antička ekonomija u hrvatskom prijevodu. M. I. Finley, Antička ekonomija. Ažurirano izdanje s predgovorom Iana Morrisa. Preveo Emil Heršak. Zagreb: MATE d.o.o., 2011., 282 str. (str.473-479) hrvatskipdf 412 KB
Hrvoje Gračanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novi časopis posvećen varaždinskoj povijesti. Historia Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu, br. 1, Varaždin 2011., 326 str. (str.482-484) hrvatskipdf 403 KB
Suzana Jagić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kolektivna biografija jugoslavenskog komunističkog rukovodstva. Jože Pirjevec, Tito i drugovi, Zagreb: Mozaik knjiga, 2012., 711 str. (str.484-489) hrvatskipdf 279 KB
Josip Mihaljević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Latinoamerička povijest iz pera hrvatskog autora. Lidija Kos-Stanišić, Latinska Amerika; povijest i politika. Zagreb, Golden Marketing-Tehnička knjiga, 2009., 279 str. (str.489-492) hrvatskipdf 503 KB
Vedran Muić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda (str.495-504) hrvatskipdf 625 KB
Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izazovi međudisciplinarne i regionalne komunikacije. Europe and the Balkans: The 3rd workshop of the network Media and Memoria in South-Eastern Europe, Supetar, 9. - 12. svibnja 2012. (str.504-509) hrvatskipdf 280 KB
Branimir Janković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibliografija knjiga povijesne tematike objavljenih u Republici Hrvatskoj 2011.-2012. godine (str.511-526) hrvatskipdf 353 KB
Vedran Muić
Bibliografija
 
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (od sveska 43, godina 2011) (str.527-530) hrvatskipdf 275 KB
Ostalo  
Author and Contributor Guidelines (str.531-534) engleskipdf 301 KB
Ostalo  
Popis autora / List of contributing authors (str.535-536) hrvatskipdf 216 KB
Ostalo  
Posjeta: 36.838 *