hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 35 No. 2, 2003.


Datum izdavanja: listopada 2003.

Objavljen na Hrčku: 20. 5. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Čuvari svoje braće: policijsko nadgledanje američkih Hrvata tijekom Drugoga svjetskoga rata (str.407-429) hrvatskipdf 296 KB
POLICE SURVEILLANCE OF CROATIAN COMMUNITY IN THE UNITED STATES DURING WORLD WAR II (str.429-430)  
Jure Krišto
Izvorni znanstveni članak
 
Stajališta Hrvatske političke emigracije o hrvatskom proljeću iznesena u najznačajnijem emigrentskom časopisu Hrvatskoj Reviji (str.431-461) hrvatskipdf 926 KB
CROATIAN POLITICAL ÉMIGRÉ VIEWS ON CROATIAN SPRING MOVEMENT (ARTICLES FROM THE MOST IMPORTANT CROATIAN ÉMIGRÉ REVIEW HRVATSKA REVIJA) (str.461-461)  
Berislav Jandrić
Izvorni znanstveni članak
 
Projugoslavenska protukomunistička gerila u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata (str.463-486) hrvatskipdf 295 KB
PRO-YUGOSLAV ANTI-COMMUNIST GUERILLAS IN CROATIA AFTER THE SECOND WORLD WAR (str.487-487)  
Zdenko Radelić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjet britanskih parlamentaraca Zagrebu u studenome 1945. godine (str.489-511) hrvatskipdf 295 KB
THE VISIT OF BRITISH PARLIAMENTARIANS TO ZAGREB IN NOVEMBER 1945 (str.511-512)  
Katarina Spehnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Šibenik pod upravom Nezavisne Države Hrvatske (str.513-542) hrvatskipdf 3 MB
ŠIBENIK UNDER THE ADMINISTRATION OF THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA (str.543-543)  
Nikica Barić
Izvorni znanstveni članak
 
Lipanjski ustanak u istočnoj Hercegovini 1941. godine (str.545-576) hrvatskipdf 845 KB
THE JUNE UPRISING IN EASTERN HERZEGOVINA IN 1941 (str.576-576)  
Davor Marijan
Izvorni znanstveni članak
 
Članovi javnobilježničke komore Split i njihovi pripravnici tridesetih godina XX. stoljeća - II. dio (str.577-599) hrvatskipdf 406 KB
MEMBERS AND TRAINEES OF SPLIT NOTARY PUBLIC CHAMBER DURING 1930s (str.600-600)  
Zdravka Jelaska Marijan
Izvorni znanstveni članak
 
Proslava 80. rođendana Tomáša Masaryka u Hrvatskoj 1930. godine (str.601-621) hrvatskipdf 260 KB
THE CELEBRATION OF THE 80TH BIRTHDAY OF TOMÁŠ MASARYK IN CROATIA IN 1930 (str.622-622)  
Marijan Lipovac
Pregledni rad
 
To nije bio moj komunizam iako je bila moja prošlost – razgovor s poljskim povjesničarem Andrzejom Paczkowskim (str.625-632) hrvatskipdf 108 KB
Tvrtko Jakovina
Stručni rad
 
Vladimir KANTOR, Rusija je evropska zemlja, Biblioteka XX vek, Beograd 2001., 286 str. (str.635-640) hrvatskipdf 104 KB
Zdravka Zlodi
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Charles TILLY, Louise TILLY i Richard TILLY, Buntovno stoljeće 1830.-1930., Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2002., 416 str. (str.640-643) hrvatskipdf 80 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Husnija KAMBEROVIĆ, Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini 1878.-1918., Hrvatski institut za povijest–Institut za istoriju, Zagreb 2003., 551 str. (str.643-645) hrvatskipdf 71 KB
Margareta Matijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Srećko LIPOVČAN, Mladi Ujević, politički angažman i rana proza (1909.-1919.), Književni krug, Split 2002., 273 str. (str.646-648) hrvatskipdf 72 KB
Zlatko Matijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Andrej RAHTEN, Pozabljeni slovenski premier. Politčka biografija dr. Janka Brejca (1869-1934), Mohorjeva založba, Celovec – Ljubljana – Beč 2002., 344 str. (str.649-650) hrvatskipdf 61 KB
Zlatko Matijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kosta NIKOLIĆ, Komunisti u Kraljevini Jugoslaviji. Od socijaldemokratije do staljinizma 1919.-1941., LIO-Gornji Milanovac, Centar za savremenu istoriju Jugoistočne Evrope, Beograd 2000., 195 str. (str.650-653) hrvatskipdf 81 KB
Ivica Miškulin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Igor-Philip MATIĆ, Edmund Veesenmayer, Agent und Diplomat der nationalsozialistischen Expansionpolitik, R. Oldenbourg Verlag (Südosteuropäische Arbeiten 114), München 2002., 323 str. (str.653-657) hrvatskipdf 93 KB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nada KISIĆ KOLANOVIĆ, Zagreb – Sofija, prijateljstvo po mjeri ratnog vremena 1941-1945., Hrvatski državni arhiv, Dom i svijet, Zagreb 2003., 331 str.; Poslanstvo NDH u Sofiji – diplomatski izvještaji 1941-1945. (priredila Nada Kisić Kolanović), Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2003., Svezak 1 (782 str.), Svezak 2 (742 str.) (str.658-661) hrvatskipdf 84 KB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Krunoslav MIKULAN, Siniša POGAČIĆ, Hrvatske oružane snage 1941.-1945. (ustrojstvo, odore i oznake), P. C. grafičke usluge d. o. o., Zagreb 1999., 192 str. (str.661-663) hrvatskipdf 82 KB
Vladimir Huzjan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Narcisa LENGEL-KRIZMAN, Genocid nad Romima-Jasenovac 1942., Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac, Jasenovac-Zagreb 2003, 168 str. (str.663-665) hrvatskipdf 75 KB
Danijel Vojak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Angelo VIVANTE, Jadranski iredentizam, Dom i svijet, Zagreb 2002., 244 str. (str.666-668) hrvatskipdf 70 KB
Danijel Patafta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Žrtve talijanske nacionalnosti u Rijeci i okolici (1939.-1947.), Ministarstvo kulture Republike Italije – Direkcija arhiva, Rim 2002.,702 str. (str.668-674) hrvatskipdf 113 KB
Duško Večerina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arrigo PETACCO, Egzodus. Zanijekana tragedija Talijana Istre, Dalmacije i Julijske krajine, Durieux, Zagreb 2003., 217 str. (str.674-680) hrvatskipdf 108 KB
Duško Večerina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milivoj KOVAČIĆ, Mihovil Kolarić, svećenik kateheta – vjeroučitelj u Koprivnici, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Zagreb 2003, 94 str. (str.681-682) hrvatskipdf 60 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milko MIKOLA, Sodni procesi na Celjskem 1944-1951., Publikacija zgodovinskog arhiva v Celju, Celje 1995., 226 str. (str.682-685) hrvatskipdf 79 KB
Tomislav Anić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milko MIKOLA, Delo kot kazen, Publikacije Zgodovinskega arhiva Celje, Celje 2002., 100 str. (str.685-687) hrvatskipdf 51 KB
Tomislav Anić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mr. Ante NAZOR i dr. Zoran LADIĆ: Povijest Hrvata - ilustrirana kronologija (str. 488, slika i zemljovida 799). (str.691-692) hrvatskipdf 59 KB
Franjo Šanjek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Suzana LEČEK, Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918.-1941., Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu, Srednja Europa, Zagreb 2003., 535 str. (str.692-696) hrvatskipdf 91 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Annales Pilar-znanstveni skup: «Hrvatska historiografija 20. stoljeća: Između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva» (str.696-699) hrvatskipdf 83 KB
Ljiljana Dobrovšak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik uz 70. godišnjicu života Dragutina Pavličevića, Institut društvenih znanosti «Ivo Pilar», Zagreb 2002., str. 446 (str.699-701) hrvatskipdf 73 KB
Ivana Zebec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni simpozij „Kuvendi i Arbënit 1703” u organizaciji Albanske katoličke misije u Münchenu i albanološke katedre pri Ludwig-Maximilian Universität u Münchenu, München 13. rujna 2003. (str.701-704) hrvatskipdf 83 KB
Zef Mirdita
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatska na programu Europske fundacije za znanost (str.704-705) hrvatskipdf 56 KB
Jure Krišto
Vijest
 
Međunarodni simpozij o Benjaminu Kállayu, Budimpešta, 26. rujna 2003. (str.706-708) hrvatskipdf 72 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
U spomen: akademik Ivo Petrinović (Split, 1929. – Krapinske toplice, 2003.) (str.711-711) hrvatskipdf 34 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
KNJIGE I RADOVI HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST KOLOVOZ 2002. - KOLOVOZ 2003. (str.715-721) hrvatskipdf 104 KB
Vijest  
Knjige i radovi Hrvatskog instituta za povijest: kolovoz 2002. - kolovoz 2003. (str.715-735) hrvatskipdf 141 KB
Marija Sentić
Vijest
 
Posjeta: 19.010 *