hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: August 1969

Published on HRČAK: 03 July 2013
Table of contents Full text
Utvrđivanje plodišta, pravaca kretanja i uzrasnog sastava kečiga (Acipenser ruthenus L) na ribolovnom području Dunava - "Vodice" km 1142-1144 (str.69-77) serbianpdf 17 MB
Mihajlo Đ. Ristić
Original scientific paper
 
Kvalitativni sastav fitoplanktona u ribnjacima i njegova ekološka uvjetovanost (str.78-83) croatianpdf 10 MB
Ljubica Debeljak
Professional paper
 
Mogućnost prehrane slatkovodnom ribom u Jugoslaviji i vrijednost ribe kao živežne namirnice (Referat sa II. Jugoslavenskog kongresa o prehrani) (str.84-85) croatianpdf 4 MB
Krešimir Pažur
Professional paper
 
Današnje stanje i pravci kretanja razvoja ribogojstva u svijetu (str.86-87) croatianpdf 5 MB
Nikola Fijan
Professional paper
 
Novi napori na unapređenju ribarstva u Makedoniji (str.88-88) serbianpdf 2 MB
K. Apostolski
Reminescences
 
Zadružno preduzeće za lov, preradu i promet ribe "Dojransko jezero" (str.89-90) serbianpdf 3 MB
K. Apostolski
Reminescences
 
Prvi Kongres o vodama Jugoslavije (str.90-90) croatianpdf 2 MB
J. Bauer
Reminescences
 
Što je postigao Savez sportskih ribolovaca Bosne i Hercegovine na unapređenju ribarstva u 1968. g. (str.91-91) croatianpdf 2 MB
M. Vinterhalter
Reminescences
 
Visits: 2.454 *