hrcak mascot   Srce   HID

Studia ethnologica Croatica, Vol. 25 No. 1, 2013.


Studia ethnologica Croatica,Vol. 25 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2013.

Objavljen na Hrčku: 17. 12. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Impresum (str.2-2) hrvatskipdf 2 MB
Ostalo  
Sadržaj / Contents (str.3-5) hrvatskipdf 318 KB
Kazalo  
O pasioniranom istraživaču i prijatelju s krova svijeta. In memoriam: Tomo Vinšćak (str.7-17) hrvatskipdf 298 KB
Suzana Marjanić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Bodies and Worlds Alive: an Outline of Phenomenology in Anthropology (str.19-60) engleskipdf 363 KB
Živa tijela i svjetovi: pregled fenomenologije u antropologiji (Sažetak) (str.60-60)  
Hrvoje Čargonja
Izvorni znanstveni članak
 
Nezaposlenost i neformalna ekonomija u Hrvatskoj: analiza diskursa (str.61-92) hrvatskipdf 507 KB
Unemployment and Informal Economy in Croatia: Discourse Analysis (Translation) (str.93-128) engleskipdf 362 KB
Tihana Rubić
Izvorni znanstveni članak
 
Putnici i statisti: o politici (akademske) mobilnosti (str.129-142) hrvatskipdf 373 KB
The Travellers and the Still: on the Politics of (Academic) Mobility (Translation) (str.143-158) engleskipdf 279 KB
Ivona Grgurinović
Izvorni znanstveni članak
 
Tuareg Travelling to Europe: Particularities and Continuities (str.159-182) engleskipdf 325 KB
Tuarezi putuju u Europu: osebujnosti i kontinuiteti (Sažetak) (str.182-182)  
Sarah Lunaček
Izvorni znanstveni članak
 
Turning Fiction into Reality: the Making of Two Places within Literary Geography (str.183-206) engleskipdf 333 KB
Kako fikciju pretvoriti u stvarnost: stvaranje dvaju mjesta u književnoj geografiji (Sažetak) (str.206-206)  
Torunn Selberg, Nevena Škrbić Alempijević
Izvorni znanstveni članak
 
Francuska zabrana muslimanske burke i njezini odjeci u hrvatskim medijima (str.207-230) hrvatskipdf 345 KB
France’s Muslim Burqua Ban and its Reflections in the Croatian Media (Abstract) (str.230-230)  
Ivana Družetić
Prethodno priopćenje
 
“Baba gljive brala” – međimurska svadbena dramska igra kao izvor i put do svetosti praslavenskoga obreda (str.231-252) hrvatskipdf 620 KB
“Baba Went Picking Mushrooms” – a Wedding Dramatic Play from Međimurje as a Source and a Path to the Sacredness of Protoslavic Rituals (Abstract) (str.252-252)  
Jelka Vince Pallua
Izvorni znanstveni članak
 
Sinkretičke religijske prakse na području Yamagate (Japan) (str.253-281) hrvatskipdf 658 KB
Syncretic Religious Practices in Case of Yamagata, Japan (Abstract) (str.281-281)  
Iva Lakić Parać
Prethodno priopćenje
 
Rod u predodžbama: stereotipizacija u klasičnom baletu (str.283-304) hrvatskipdf 347 KB
Gender in Perception: Stereotypes in Classical Ballet (Abstract) (str.304-304)  
Ivana Katarinčić
Izvorni znanstveni članak
 
Addendum to the article “Ambiguous Experience: A Contribution to Understanding Experience as Discourse” by Hrvoje Čargonja (Studia ethnologica Croatica, Vol. 23 (2011):283–308) (str.305-306) engleskipdf 211 KB
Hrvoje Čargonja
Ostalo
 
Fabrications on Medjugorje: on Mart Bax’ Research. MART BAX, Medjugorje: Religion, Politics, and Violence in Rural Bosnia [Međugorje: religija, politika i nasilje u ruralnoj Bosni], Amsterdam: VU Uitgeverij, 1995., pp. xix+139 (str.309-328) engleskipdf 2 MB
Robert Jolić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marijana Belaj: Milijuni na putu. Antropologija hodočašća i sveto tlo Međugorja. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2012., 263 str. (str.329-332) srpskipdf 263 KB
Lidija Radulović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ozren Biti: Nadzor nad tijelom. Vrhunski sport iz kulturološke perspektive. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012., 272 str. (str.332-334) hrvatskipdf 228 KB
Tibor Komar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Petra Kelemen i Nevena Škrbić Alempijević: Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2012., 456 str. (str.335-338) hrvatskipdf 276 KB
Naila Ceribašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jelena Marković: Pričanja o djetinjstvu. Život priča u svakodnevnoj komunikaciji. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012., 367 str. (str.338-340) hrvatskipdf 272 KB
Marijana Hameršak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lynette Šikić-Mićanović: Skriveni životi. Prilog antropologiji ruralnih žena. Zagreb: Institut "Ivo Pilar", Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije, 2012., 169 str. i Hannes Grandits: Obitelj i socijalne promjene u hrvatskim selima (18. – 20. stoljeće). Studije slučaja Bobovac i Lekenik. Zagreb: FF Press, 2012., 291 str. (str.341-345) hrvatskipdf 289 KB
Sanja Potkonjak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Juraj Zajonc: Premeny vlákna. Trnava: Edition Ryba, 2012., 235 str. (str.345-347) hrvatskipdf 229 KB
Tihana Petrović Leš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dorothee Brantz i Sonja Dümpelmann, ur.: Greening the City. Urban Landscapes in the Twentieth Century. Charlottesville: University of Virginia Press, 2011., 246 str. (str.347-351) hrvatskipdf 262 KB
Valentina Gulin Zrnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Suzana Marjanić and Antonija Zaradija Kiš, eds.: Literary Animals. Cultural Bestiary, Part II. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku and Hrvatska sveučilišna naklada, 2012., pp. 1143 (str.351-353) engleskipdf 254 KB
Sarah Czerny
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Romana Habartová i Markéta Holubová, ur.: Svět mužů a žen. Muž a žena ve svědectvích lidových tradic, Studie Slováckého muzea 16. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, 2011., 287 str. (str.354-355) hrvatskipdf 256 KB
Martina Mišetić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 24.544 *