hrcak mascot   Srce   HID

Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih,Vol. 26 No. 2
Datum izdavanja: lipnja 2004.

Objavljen na Hrčku: 22. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Riječ urednika (str.91-92) hrvatskipdf 410 KB
Urednik .
Uvodnik
 
Doprinos religiozne kulture odgoju za novo europsko građanstvo (političko gledište) (str.93-100) hrvatskipdf 459 KB
Beitrag der religiösen Kultur zur Erziehung für die neue europäische Bürgerschaft (politischer Standpunkt) (str.93-100)  
Fernando Álvarez de Miranda y Torres
Izlaganje sa skupa
 
Novo građansko društvo u Europi. Doprinos vjeronauka u javnim školama: pravni aspekt (str.101-126) hrvatskipdf 559 KB
Neue Bürgergesellschaft im Europa. Beitrag des Religionsunterrichts in öffentlichen Schulen: Juristischer Aspekt (str.101-126)  
Manfred Baldus
Izvorni znanstveni članak
 
Izazovi za vjeronauk u Europi - s evangeličkog gledišta (str.127-131) hrvatskipdf 447 KB
Herausforderungen für den Religionsnuterricht im Europa - vom Evangelischen Standpunkt (str.127-131)  
Roland Biewald
Pregledni rad
 
Poučavanje katoličke religije u Europi: činjenice, problemi i odgovori (str.132-140) hrvatskipdf 462 KB
Belehrung der katholischen Religion im Europa: Tatsachen, Probleme und Antworten (str.132-140)  
Carmelina Chiara Canta
Izvorni znanstveni članak
 
Vjeronauk kao nastavni predmet u zemljama s pravoslavnom većinom u Istočnoj Europi (str.141-153) hrvatskipdf 506 KB
Religionsunterricht als Schulfach in Ländern mit der orthodoxen Mehrheit im Osteuropa (str.141-153)  
Constantin Cucos
Izvorni znanstveni članak
 
Religiozni odgoj u školi (anglikansko viđenje) (str.154-156) hrvatskipdf 432 KB
Religiöse Erziehung in der Schule (anglikanische Sicht) (str.154-156)  
John Robert Flack
Izlaganje sa skupa
 
Mediteranski monoteizmi i zadaća javne škole (str.157-172) hrvatskipdf 485 KB
Mediterrane Monotheismen und Aufgaben der öffentlichen Schule (str.157-172)  
Piero Stefani
Izlaganje sa skupa
 
Problemi i razmišljanja nakon dobivanja stalne službe (str.173-177) hrvatskipdf 442 KB
Probleme und Überlegungen nach dem Gewinen des permanenten Dienstes (str.173-177)  
Sergio De Carli
Izlaganje sa skupa
 
Školski vjeronauk i demokratsko društvo u potrazi za životnim smislom (str.178-183) hrvatskipdf 443 KB
Schulischer Religionsunterricht und demokratische Gesellschaft in der Suche nach dem Sinn des Lebens (str.178-183)  
Christine Barre
Prethodno priopćenje
 
Kršćanske crkve i velike religije u Republici Češkoj i novo europsko građansko društvo (str.184-186) hrvatskipdf 434 KB
Christliche Kirchen und Grosse Religionen in der Republik Tschechien und neue europäische Bürgergesellschaft (str.184-186)  
Ludmila Muchová
Izlaganje sa skupa
 
Školski vjeronauk u Litvi (str.187-189) hrvatskipdf 442 KB
Schulischer Religionsunterricht in Litauen (str.187-189)  
Rita Rugevičiute
Izlaganje sa skupa
 
Djelatnost radne skupine za školsku religioznu pouku (u okviru Radionice za multikulturalne i multireligiozne odnose) (str.190-194) hrvatskipdf 450 KB
Tätigkeit der Arbeitsgruppe für schulische religiöse Kunde (innerhalb der Werkstatt für multikulturelle und mutireligiöse Beziehungen) (str.190-194)  
Renzo Bonaiuti
Izlaganje sa skupa
 
Završna izjava (str.195-196) hrvatskipdf 639 KB
Europski forum o školskom vjeronauku .
Ostalo
 
Posjeta: 5.204 *