hrcak mascot   Srce   HID

Anafora : Časopis za znanost o književnosti,Vol. I. No. 1.
Datum izdavanja: veljače 2014.

Objavljen na Hrčku: 17. 3. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Pojam lika u naratologiji (str.1-11) hrvatskipdf 314 KB
The concept of character in narratology (str.1-11)  
Beáta Thomka
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski tradicijski napjevi Međimurja na tragu Havelockovih kognitivnolingvističkih koncepata (str.13-35) hrvatskipdf 499 KB
Croatian traditional songs from Međimurje on the trace of Havelock's cognitive-linguistic concepts (str.13-35)  
Lidija Bajuk
Izvorni znanstveni članak
 
Eros u Vetranovićevoj Istoriji od Dijane (str.37-57) hrvatskipdf 376 KB
Eros in Vetranović's Istorija od Dijane (str.37-57)  
Krešimir Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
Postmodernističke parodijske strategije u romanu Epitaf carskog gurmana Veljka Barbijerija (str.59-71) hrvatskipdf 324 KB
Strategies of postmodern parody in Veljko Barbieri's novel Epitaph for a Royal Gourmet (str.59-71)  
Dubravka Brunčić
Izvorni znanstveni članak
 
Bašćanska ploča kao književno nadahnuće i instrument lingvostilističke analize (str.73-94) hrvatskipdf 430 KB
The Baška Tablet as a literary inspiration and instrument for linguistic-stylistic analysis (str.73-94)  
Milica Lukić, Vera Blažević Krezić
Izvorni znanstveni članak
 
Uvod u alegoriju: aliud verbis, aliud sensu (str.95-117) hrvatskipdf 501 KB
Introduction to allegory: aliud verbis, aliud sensu (str.95-117)  
Ružica Pšihistal
Izvorni znanstveni članak
 
FLAKEROVA SREDNJOEUROPSKA POSTMODERNA, OSlamnigu–četvrti: monografija poznanjskog saziva međunarodnog znanstvenog skupa, posvećena Aleksandru Flakeru (str.121-132) hrvatskipdf 356 KB
Sanja Jukić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Cvijeta PAVLOVIĆ, Uvod u klasicizam (str.133-146) hrvatskipdf 303 KB
Perina Meić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. Romantizam – ilirizam – preporod (str.147-150) hrvatskipdf 280 KB
Matej Čepl
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Poznańskie Studia Slawistyczne nr 3/2012. Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim (str.151-153) hrvatskipdf 245 KB
Jelena Lachner
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Krešimir BAGIĆ, Rječnik stilskih figura (str.155-160) hrvatskipdf 284 KB
Ružica Pšihistal
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Upute autorima (str.161-162) hrvatskipdf 229 KB
Ostalo  
Adrese autora (str.163-164) hrvatskipdf 121 KB
Ostalo  
Posjeta: 19.307 *