hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipanj 1993.

Objavljen na Hrčku: 9. 4. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Novi socijalni kontekst - novi odnos prema poljoprivredi i okolišu (str.1-10) hrvatskipdf 11 MB
A new social context — a new attitude to agriculture and the environment (str.1-10)  
Ivan Cifrić
Izvorni znanstveni članak
 
Ljudski faktor i ruralni razvitak Hrvatske (str.11-16) hrvatskipdf 6 MB
The human factor and Croatia’s rural development (str.11-16)  
Vlado Puljiz
Izvorni znanstveni članak
 
Neki pokazatelji neujednačenoga prostornog rasporeda poljoprivrednog pučanstva u Hrvatskoj (str.17-34) hrvatskipdf 13 MB
Some indicators of the uneven spatial distribution of the agricultural population in Croatia (str.17-34)  
Maja Štambuk
Izvorni znanstveni članak
 
Upravljanje integralnim razvitkom ruralnih područja (str.35-39) hrvatskipdf 4 MB
Managing integral rural development (str.35-39)  
Josip Defilippis
Izvorni znanstveni članak
 
Projektni pristup razvitku seoskih zajednica u Republici Sloveniji (str.41-53) hrvatskipdf 14 MB
Project approach to the development of rural communities in the Republic of Slovenia (str.41-53)  
Ana Barbič
Stručni rad
 
Seljačke ocjene o javnim službama u poljoprivredi Hrvatske (str.55-63) hrvatskipdf 10 MB
How peasants in Croatia evaluate public services to agriculture (str.55-63)  
Ivan Magdalenić, Milan Župančić
Prethodno priopćenje
 
Hrvatska mladež u europskom kontekstu (str.65-74) hrvatskipdf 10 MB
Croatian youth in the European context (str.65-74)  
Maria Oliveira-Roca
Izvorni znanstveni članak
 
Rat, problemi obnove i politička opredjeljenja gradske i seoske mladeži u Hrvatskoj (str.75-83) hrvatskipdf 11 MB
The war, problems of renewal and the political commitment of the urban and rural youth in Croatia (str.75-83)  
Vlasta Ilišin
Prethodno priopćenje
 
Nekoliko demografskih i statističkih podataka o hrvatskoj nacionalnoj manjini u Mađarskoj (1910-1990) (str.85-95) hrvatskipdf 10 MB
Some demographic and statistical data on the Croatian national minority in Hungary (1910—1990) (str.85-95)  
Ivica Đurok
Prethodno priopćenje
 
Devedeset godina komasacija u Hrvatskoj (str.97-106) hrvatskipdf 9 MB
Ninety years of land consolidation in Croatia (str.97-106)  
Vjenceslav Medić
Pregledni rad
 
Socioekonomska obilježja obiteljskih gospodarstava istočne Hrvatske (str.107-114) hrvatskipdf 7 MB
Socioeconomic characteristics of family farms in eastern Croatia (str.107-114)  
Ludvik Purkat, Ivan Štefanić
Prethodno priopćenje
 
Mlinarska industrija Republike Hrvatske (1945-1990) (str.115-123) hrvatskipdf 8 MB
The milling industry in the Republic of Croatia (1945—1990) (str.115-123)  
Davorin Hrsto
Pregledni rad
 
 
 
Ludvik Purkat, Ivan Štefanić
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 5.128 *