hrcak mascot   Srce   HID

Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 0453-1116 (Tisak)
ISSN 1848-7920 (Online)
UDK: 821.163.42:008:7
https://doi.org/10.32004/k
Kontakt: Kajkavsko spravišče - društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, Ilica 34, 10000 Zagreb
Tel/faks: +385-(0)1-4833-743. E-mail: kajkavsko.spravisce@zg.t-com.hr; kajkavsko.spravisce1@zg.t-com.hr; bozica.kaj@gmail.com
Email:
Izdavač: KAJKAVSKO SPRAVIŠČE - Društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti
  Ilica 34, 10000 Zagreb
  http://www.kaj-spravisce.hr
 
Upute za autore (33 KB)
Upute za reference (39 KB)
Upute recenzentima (25 KB)
Impressum (29 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (26 KB)

Od 1968. godine – kad ga je kao (književno)povijesni i stvaralački projekt (i ostvarenje Krležine želje) pokrenuo književnik i filmski scenarist Stjepan Draganić – časopis Kaj bavi se slojevitim semantičkim poljem svojega imena – kaj - cjelovitom jezičnom, umjetničkom i kulturno-povijesnom podlogom sveukupnoga hrvatskokajkavskoga govornoga područja kao temeljima nacionalne kulture i znanosti. Jezik materinski, kajkavski, osnovnim je sadržajem i poticajem časopisa, i to kao: jezik izgrađene višestoljetne književne (i znanstvene, administrativne...) tradicije; materinski jezik brojnih, bogatih i živih zavičajnih idioma više od milijun izvornih govornika; stvaralački jezik suvremene (postmoderne) kajkavske književnosti.
Uz opsežan filološki tematski krug – slijedeći strukovnu, žanrovsku i rubričnu raznolikost (u skladu sa zemljopisnom raznolikošću i opsežnošću hrvatske kajkavske govorne podloge) – Kajev značajan korpus čine povijesnoumjetnički temati, osobito tekstovi o sakralnoj graditeljskoj baštini svih kajkavskih krajeva, arhitekotnsko-urbanistički opisi burgova, dvoraca, tradicijske arhitekture i povijesnoumjetničkih znamenitosti Zagreba... Njegov časopisni i tematski profil najbolje oprimjeruju nazivi rubrika: Suvremena kajkavska književnost, Književno-jezične korelacije, Dječja kajkavska književnost, Kajkaviana danas, Iz hrvatske (staro)kajkavske baštine, Kajkavski prijevodi, Jezičnica kajkaviana, Graditeljsko nasljeđe, vrtna arhitektura, Plemstvo i svećenstvo u hrvatskoj povijesti i kulturi, Tradicijska kultura, Povijesne teme, Likovne teme, Glazba, folklor, običaji, Ljudi i krajevi – duhovni krajobraz, Kaj & ča, Hrvati kajkavci u iseljeništvu, Kronika kajkaviana, Ogledi, osvrti, prikazi...
Znanstvenog je i publicističkog tipa, dvomjesečnik (6 brojeva godišnje, u, prosječno, 4 sveska), s više od 20 uglednih znanstvenika i umjetnika – suradnika u svakom broju. Uređuje se prema zahtjevima za primarne znanstvene publikacije. Glavni i odgovorni urednici nakon Draganićeve smrti: dr. sc. Ivo Kalinski, mr. sc. Ernest Fišer i dr. sc. Božica Pažur.
Književnopovijesno, pojavivši se 118 godina po prestanku izlaženja Danice zagrebečke, Kaj – jedini periodik ukupnosti kajkavskog govornog područja – često je bio prvi i jedini kulturološki znak o kontinuitetu kajkavske književnosti, stanju duha i jezika u povijesti i suvremenosti kajkavskih krajeva.
Znanstveno kategorizirani radovi objavljeni u Kaju referiraju se u: MLA (Modern Language Association of America Bibliography) / EBSCO (USA), RILM (Research Center for Music Iconography – Abstract), ABHB (Annual Bibliography of the History of the Printed)...

Ukratko, sasvim neistražene činjenice iz povijesti i suvremenosti kajkavskih krajeva koje Kaj obrađuje u mnogome nadilaze regionalno značenje, te predstavljaju trajne vrijednosti identiteta matične hrvatske kulture.
Od 1975. nakladnik je časopisu KAJKAVSKO SPRAVIŠČE (=Kajkavski sabor), društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, kulturno-znanstvena udruga 260-ak znanstvenika i umjetnika, promicatelja hrvatske kulture i znanosti; predsjednik: dr. sc. Ivo Kalinski); dopredsjednici: prof. Frane Paro, akad. slikar grafičar, i dr. sc. Boris Beck

Recenzija: samo urednička recenzija, , ,

Prva godina izlaženja: 1968

Učestalost izlaženja (godišnje): 3

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti;

Uključen u Hrčak: 1. 6. 2011.

Prava korištenja: Puni tekst znanstvenih radova časopisa Kaj (u otvorenom pristupu) besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu, uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Godišnja pretplata na tiskani oblik (6 brojeva u 3-4 sveska): =100,00 kn.Arhiva

2020  
  Vol. 53 (247)   No. 3-4 (364-365)
  Vol. 53 (246)   No. 1-2 (362-363)
2019  
  Vol. 52 (245)   No. 5-6 (360-361)
  Vol. 52 (244)   No. 3-4 (358-359)
  Vol. 52 (243)   No. 1-2 (356-357)
2018  
  Vol. 51 (242   No. 5-6 (354-355)
  Vol. 51 (241)   No. 3-4 (352-353)
  Vol. 51 (240)   No. 1-2 (350-351)
2017  
  Vol. 50 (239)   No. 5-6 (348-349)
  Vol. 50 (238)   No. 3-4 (346-347)
  Vol. 50 (237)   No. 1-2 (344-345)
2016  
  Vol. 49 (236)   No. 5-6 (342-343)
  Vol. 49 (235)   No. 3-4 (340-341)
  Vol. 49 (234)   No. 1-2 (338-339)
2015  
  Vol. 48 (233)   No. 5-6 (336-337)
  Vol. 48 (232)   No. 3-4 (334-335)
  Vol. 48 (231)   No. 1-2 (332-333)
2014  
  Vol. 47 (230)   No. 5-6 (330-331)
  Vol. 47 (229)   No. 3-4 (328-329)
  Vol. 47 (228)   No. 1-2 (326-327)
2013  
  Vol. 46 (227)   No. 6 (325)
  Vol. 46 (226)   No. 4-5 (323-324)
  Vol. 46 (225)   No. 3 (322)
  Vol. 46 (224)   No. 1-2 (320-321)
2012  
  Vol. 45 (223)   No. 6 (319)
  Vol. 45 (222)   No. 4-5 (317-318)
  Vol. 45 (221)   No. 3 (316)
  Vol. 45 (220)   No. 1-2 (314-315)
2011  
  Vol. 44 (219)   No. 6 (313)
  Vol. 44 (218)   No. 5 (312)
  Vol. 44 (217)   No. 3-4 (310-311)
  Vol. 44 (216)   No. 1-2 (308-309)
2010  
  Vol. 43 (215)   No. 5-6
  Vol. 43 (214)   No. 4.
  Vol. 43 (213)   No. 3.
  Vol. 43 (212)   No. 1-2
2009  
  Vol. 42 (211)   No. 6
  Vol. 42 (210)   No. 4-5
  Vol. 42 (209)   No. 3
Posjeta: 295.525 *