Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Kineziologija

logo Kineziologija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu od davne 1971. godine objavljuje časopis Kineziologija – međunarodni znanstveni časopis iz područja opće i primijenjene kineziologije. Prvih dvadesetak godina objavljivao se na hrvatskome jeziku sa sažetcima na engleskom i njemačkome jeziku. Od 1996. do 1999. godine tiskao se usporedo i na hrvatskom i na engleskom jeziku, od 2000. godine tiska se samo na engleskome jeziku s proširenim sažecima na hrvatskome jeziku, a od 2013. godine tiska se kao Kinesiology samo na engleskome jeziku. Objavljuje izvorne i pregledne znanstvene članke te prethodna priopćenja hrvatskih i inozemnih autora koji su za tisak prihvaćeni na temelju pozitivnih, dvostruko anonimnih recenzija eminentnih domaćih i inozemnih recenzenata. Kineziologija (engl. ekvivalent sports science ili exercise science) se definira kao opća, sveobuhvatna znanost o ljudskome kretanju i upravljanim procesima tjelesnoga vježbanja i njihovom djelovanju na čovjeka, promatranog integralno, kao bio-psiho-socijalnoga bića. Stoga se u časopisu objavljuju članci koji s različitih funkcionalnih, motoričkih, bioloških, biomehaničkih, psiholoških, socijalnih, odgojnih, povijesnih i kulturoloških aspekata procjenjuju i vrednuju promjene antropoloških osobina i sposobnosti te motoričkih znanja i različitih sportskih i tjelovježbenih izvedaba kao i pokazatelja zdravlja i kvalitete života koje nastaju pod utjecajem programiranih procesa tjelesnog vježbanja i treninga u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu, kondicijskoj pripremi, fitnesu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji. Te se promjene potiču, opažaju, mjere te procjenjuju i analiziraju od razine stanice do najširih senzomotoričkih, živčano-mišićnih, socio-emocionalnih i funkcionalno-energetskih razina u postupcima optimiziranja ljudskoga zdravlja i antropološkoga statusa kao i kinezioloških izvedaba i učinkovitoga motoričkog ponašanja subjekata u pojedinim područjima primijenjene kineziologije. Časopis je indeksiran u: Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index Scopus EBSCO: SPORT Discus with Full Text, Academic Search Complete Index Copernicus International (ICI) 2023/2024. Impact Factor (Journal Citation Report) - Impact Factor: 0.9 - Journal Citation Indicators (JCI): 0.47 - Scimago Journal Rank (SJR): 0.405 - Impact Score: 1.20 - Quartile: Q2 - H-index: 31

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito inozemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1971.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Kineziologija
  • Uključen u Hrčak: 11.04.2006.
  • Prava korištenja: Časopis je dostupan u otvorenom pristupu. Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Članci se distribuiraju pod uvjetima licence Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna (CC BY-NC 4.0)
Arhiva

Posjeta: 2.494.309 *