Skoči na glavni sadržaj

Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik

logo Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik

Časopis LAHOR sadrži znanstvene i stručne radove o hrvatskome jeziku, i to kao materinskome (J1) i inome (J2) jeziku. Jedini je časopis koji se sustavno bavi inojezičnim hrvatskim. Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom druga je važna tema radova koje potiče ovaj časopis. Otvoren je i lingvističkim, posebno psiholingvističkim i sociolingvističkim, te didaktičkim radovima važnima za ovladavanje hrvatskim kao materinskim jezikom, dakle njegovim usvajanjem, poučavanjem i učenjem. Osim znanstvenih i stručnih radova objavljuje prikaze znanstvenih skupova, knjiga, časopisa, mrežnih stranica, te najavljuje znanstvene i stručne skupove. Financijsku potporu daje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

  • Recenzija: samo urednička recenzija
  • Prva godina izlaženja: 2006.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Književnost, Filologija, Humanističke znanosti, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
  • Uključen u Hrčak: 15.01.2007.
  • Prava korištenja: Tekstovi iz časopisa LAHOR besplatno se smiju rabiti za osobnu ili obrazovnu svrhu uz poštivanje autorskih prava izdavača i autora. Pretplata na tiskani oblik: Hrvatsko filološko društvo Kunska: 2360000-1101551990 Devizna: SWIFT ZABA HR2X IBAN HR742360000-1101551990 Primatelj: Hrvatsko filološko društvo Svrha: Za LAHOR Poziv na broj: 13.06. (Kopiju uplatnice molimo poslati na adresu: Uredništvo Lahora, HFD B-124, Lučićeva 3, HR-10 000 Zagreb)