Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 29.09.2008.
  • Objavljen na Hrčku: 05.02.2009.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodna riječ (str. 1-4)

Zrinka Jelaska
Uvodnik


Croatian-Hungarian Mental Lexicon (str. 5-18)

Judit Navracsics
Izvorni znanstveni članak


Native errors in Croatian as a second and foreign language (str. 19-33)

Milvia Gulešić-Machata, Sanda Lucija Udier
Izvorni znanstveni članak


Errors caused by language transfer while learning Croatian as L2 (str. 34-52)

Željka Macan, Zrinka Kolaković
Izvorni znanstveni članak


Avoiding communication interferences in teaching Croatian language and literature (str. 53-65)

Mirjana Benjak, Vesna Požgaj-Hadži
Prethodno priopćenje


R-sound in Croatian, German and English language (str. 66-79)

Aleksandra Ščukanec
Pregledni rad


Teaching activities in Croatian as L2 and FL classroom (str. 97-113)

Marinela Aleksovski
Stručni rad


Assessment and Evaluation in Croatian Language (str. 115-125)

Zrinka Jelaska, Lidija Cvikić
Stručni rad


Uvod u hrvatski za Ruse (str. 127-129)

Petar Vuković
Recenzija, Prikaz slučaja


Raskršće na cesti dviju objavljenih knjiga (str. 130-134)

Martina Kekelj
Recenzija, Prikaz slučaja


Prvi specijalizirani znanstveni skup: Rano učenje hrvatskoga jezika (RUHJ) (str. 135-139)

Katarina Aladrović
Sažetak sa skupa


Drugi okrugli stol o hrvatskim studijima u svijetu (str. 140-145)

Tanja Brešan, Gordan Matas
Sažetak sa skupa


Poredbena istraživanja inojezičnoga hrvatskoga i makedonskoga (str. 146-149)

Stanislava Staša Tofoska, Zrinka Kolaković
Sažetak sa skupa


Posjeta: 39.701 *