Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Medijska istraživanja : znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije

logo Medijska istraživanja : znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije

Časopis Medijska istraživanja/ Media Research je časopis znanstveno-stručnog i kulturološkog profila za područje medija i novinarstva. Indeksira se u data bazama SCOPUS, Sociological Abstracts (SA), Linguistic and Language Behavior Abstracts (LLBA), Social Planning/Policy & Development Abstracts (SOPODA), Current Index to Journals in Education (CIJE). Javno je dostupan u online bazi HRČAK - Portal znanstvenih časopisa RH (MZOS, Srce i HIDD; http://hrcak.srce.hr) te na međunarodnome portalu DOAJ (Directory of open access journals; https://doaj.org/). Pokrenut je 1995. godine i izlazi redovito dva puta godišnje. Osnovna uređivačka koncepcija časopisa je multidisciplinarni i interdisciplinarni pristup u istraživanju i proučavanju medija i novinarstva, suradnja s domaćim i stranim medijskim stručnjacima i autorima, zalaganje za suvremena teorijska i empirijska istraživanja i analize masovnih medija i komuniciranja i uvažavanje znanstvenih standarda publiciranja. Cilj i svrha časopisa je pridonijeti razvoju teorije novinarstva u Hrvatskoj, omogućiti svima koji se praktično ili teorijski bave medijima publiciranje radova na jednome mjestu, a rezultate istraživanja učiniti lakše dostupnima domaćim i stranim proučavateljima medija; razvijati kulturu medijskog komuniciranja. Časopis je namijenjen medijskim proučavateljima, profesorima i studentima, medijskim profesionalcima i kulturnoj javnosti koju zanimaju suvremene političke, ekonomske i kulturne promjene društva u dimenziji medija. Časopis propituje medijske politike i regulativu; političku, ekonomsku i kulturnu ulogu medija u društvu; odnose između medija i društva na lokalnoj i na globalnoj razini; utjecaj novih tehnologija na masovnu medijsku komunikaciju i društvo, utjecaj medija na političku kulturu i razvoj civilnog društva. Primamo znanstvene radove na hrvatskom i stranim jezicima koji teorijski ili empirijski istražuju medije ili druge društvene diskurse u kontekstu medijske komunikacije i prakse. Radi osiguranja znanstvene izvrsnosti, radovi prolaze dvostruku anonimnu recenziju. Časopis ne naplaćuje troškove postupka recenziranja, kao ni, ako je rad prihvaćen, troškove objave rada.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa
  • Prva godina izlaženja: 1995.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Informacijske i komunikacijske znanosti, Društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 02.11.2007.
  • Prava korištenja: Medijska istraživanja je časopis u otvorenome pristupu (open access journal). Sadržaj je časopisa u cijelosti besplatno dostupan u elektroničkoj verziji (http://www.mediaresearch.cro.net/hr/). Korisnici smiju, a da pritom ne traže suglasnost izdavača ili autora, čitati, preuzimati, kopirati, prosljeđivati, pretraživati materijal i stavljati poveznice na njega te ga rabiti u sve druge svrhe u skladu sa zakonom, akademskim normama te pod uvjetima licence Creative Commons (CC BY NC ND), što podrazumijeva odgovarajuće citiranje izvornika, uporabu u nekomercijalne svrhe te nemogućnost mijenjanja, preoblikovanja ili prerađivanja materijala. Medijska istraživanja poštuju autorska prava koja autori objavljenih članaka zadržavaju, kao i pravo na copyright.