Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Miscellanea Hadriatica et Mediterranea

logo Miscellanea Hadriatica et Mediterranea

U časopisu Miscellanea Hadriatica et Mediterranea Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru objavljuju se radovi povijesne tematike i ostalih srodnih područja koji obrađuju jadranske i sredozemne teme te njihovih zaleđa. Časopis će objavljivati i kritike radova koji se bave ovom tematikom. Ne prihvaćaju se već objavljeni radovi ili radovi istodobno ponuđeni nekom drugom časopisu. Prije objavljivanja članci prolaze postupak dvostruko slijepog recenziranja od strane eminentnih stručnjaka koji su neovisni od autora. Svi radovi objavljuju se dvojezično, na hrvatskom jeziku i na jednom stranom jeziku (najčešće na engleskom). Od autora se ne traže nikakve naknade za objavljivanje u časopisu. Časopis izlazi jednom godišnje. Časopis je indeksiran u podatkovnim bazama: ERIH PLUS, DOAJ i HRČAK. Registriran je kao znanstveni časopis u ANVUR-u (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca).

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2013.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Interdisciplinarne humanističke znanosti, Arheologija, Povijest umjetnosti, Povijest, Filologija, Znanost o umjetnosti, Etnologija i antropologija, Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)
  • Uključen u Hrčak: 23.01.2014.
  • Prava korištenja: Miscellanea Hadriatica et Mediterranea je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način u skladu s CC BY licencom.