Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja

logo Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja

Nova prisutnost je pluridisciplinaran znanstveni časopis Kršćanskog akademskog kruga sa sjedištem u Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Krug želi biti nov, vidljiv i znakovit izraz zajedništva, povezanosti i suradnje u nastojanju na oblikovanju i produbljivanju intelektualnog, duhovnog i društvenog života te izgradnje odnosa na samokritičkom preispitivanju savjesti, pročišćenju spomena, ponašanja i odnosa među samim kršćanima, kao i njihovih odnosa sa zajednicama i ljudima svjetonazora koji poštuju temeljne ljudske vrijednosti. Na tragu toga Nova prisutnost je otvorena novim promišljanjima u kritičkom prosuđivanju u filozofskim, sociološkim, teološkim i drugim srodnim područjima, posebice u interdisciplinarnim, transdisciplinarnim i multidisciplinarnim istraživanjima. Nova prisutnost je od 2003. do 2006. godine izlazila redovito dva puta godišnje, a od 2007. godine redovito izlazi tri puta godišnje (ožujak, srpanj, studeni). Časopis objavljuje izvorna znanstvena istraživanja, prethodna priopćenja i pregledne radove iz filozofskih, socioloških, teoloških i njima srodnih disciplina koji uključujuću interdisciplinaran i transdisciplinaran pristup. U prvom razdoblju izlaženja časopisa bili su objavljivani i stručni radovi, što časopis više ne prakticira. Uz to se objavljuju kritički prikazi (recenzije) novijih djela – u protekle tri godine (enciklopedija, monografija, rječnika, zbornika i drugih djela relevantnih za humanističko i društveno područje, a objavljuje i izvješća s kulturnih i znanstvenih događanja). Glavna i odgovorna urednica Katica Knezović (Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) Zamjenica glavne i odgovorne urednice Vesna Bilić (Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) Tajnik Marin Balabanić (Kršćanski akademski krug, Zagreb) Lektor Zvonko Štetić (Kršćanski akademski krug, Zagreb) Uredništvo: Jadranka Rebeka Anić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Split) Josip Balabanić (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu) Jasna Ćurković Nimac (Hrvatsko katoličko sveučilište) Ana Thea Filipović (Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu) Vladimir Lončarević (Hrvatsko katoličko sveučilište) Zorica Maros (Katolički bogoslovni fakultet, Univerzitet u Sarajevu) Ljiljana Matković-Vlašić (Kršćanski akademski krug, Zagreb) Marija Pehar (Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu) Irena Sever Globan (Hrvatsko katoličko sveučilište) Stipe Tadić (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu) Stjepan Tomić (Kršćanski akademski krug, Zagreb) Znanstveno vijeće: Anto Gavrić (Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, HR) Slavica Jakelić (Institute for Advanced Studies in Culture, Valparaiso University, Virginia, USA) Josip Jelenić (Fakultet društvenih znanosti, Papinsko sveučilište Gregorijana, Rim) Ivan Koprek (Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, HR) Zorica Kuburić (Filozofski fakultet, Universitet u Novom Sadu, SRB) Stjepan Kušar (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, HR) Stipe Kutleša (Institut za filozofiju, Zagreb, HR) Vladimir Paar (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, HR) Vladimir Pavlinić (Hrvatska katolička misija London, UK) Józef Stala (University of Applied Sciences in Tarnow, PL) Ivan Šarčević (Franjevačka teologija Sarajevo, BiH) Miroslav Volf (Yale Center for Faith and Culture, USA) Ante Vučković (Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu, HR), Siniša Zrinščak (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, HR) Časopis ne naplaćuje naknadu za obradu članaka (APC) i naknadu za podnošenje članaka. Autori koji odluče objaviti svoj rad u časopisu Nova prisutnost zadržavaju autorska prava nad svojim radom, licencira se pod CC BY licencom (vidi niže). Časopis je indeksiran u: CSA Sociological Abstracts database, DOAJ, EBSCO, ERIH Plus, ESCI – Web of Science CC, HRCAK, Index Copernicus, Religious & Theological Abstracts (Myerstown, USA), SCOPUS, Worldwide Political Science Abstracts Radovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2003.
  • Učestalost izlaženja: 3
  • Područja pokrivanja: Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline), Kroatologija, Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti), Književnost, Likovne umjetnosti, Glazbena umjetnost, Interdisciplinarne humanističke znanosti, Povijest umjetnosti, Povijest, Filologija, Teologija, Filozofija, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Informacijske i komunikacijske znanosti, Politologija, Pravo, Ekonomija
  • Uključen u Hrčak: 21.04.2008.
  • Prava korištenja: Nova prisutnost je časopis u otvorenom pristupu. Radovi objavljeni u Novoj prisutnosti besplatno se smiju koristiti za svaku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača te navođenje izvora. Ova odredba u skladu je s CC BY-NC 4.0 licencom (Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International licence) dostupnom na stranici: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/