O časopisu

Knjižničar/ka je recenzirani znanstveni i stručni e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka otvoren za suradnju znanstvenicima i stručnjacima iz informacijskih znanosti iz područja knjižničarstva i knjižnične i informacijske znanosti. Cilj je objavljivanja časopisa pridonijeti razvoju knjižničarstva u teoriji i na praktičnoj razini te ukazati na inovacije i aktualna događanja popularizacijom rada knjižničara svih vrsta knjižnica. U tom smislu objavljuje radove koji su po svom sadržaju važni za znanstvenu i stručnu javnost koju zanima to područje i pregled aktualnih zbivanja povezanih s aktivnošću i djelatnošću knjižničara lokalne zajednice i članova HKD-a PGŽ-a.
Časopis obuhvaća dva dijela: stručno-znanstveni i obavijesni. 
Časopis čine sljedeće rubrike:

  1. Knjižnica – informacijska sinapsa (uključuje recenzirane stručne i znanstvene radove)
  2. Iz knjižnica i o knjižničarima (uključuje obavijesni dio – prikaze, osvrte, crtice i dr. vijesti

Objavljuje se uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije iz programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture.