Upute za izradu rada

OPSEG RADA, IZGLED I OBLIKOVANJE RADA

  1. Poželjan obim teksta stručnih i znanstvenih radova je (bez sažetaka, popisa literature i priloga) jedan (1) autorski arak (16 kartica; kartica = 1800 slovnih mjesta s prazninama, u što su uključene i podrubne bilješke (fusnote)). Uredništvo zadržava pravo odluke o obimu teksta ovisno o temi rada i recenzentskim napomenama.

Stručni i znanstveni radovi prolaze postupak recenzije, koji uključuje dvije anonimne recenzije. Procijeni li Uredništvo potrebnim, članak šalje i trećemu recenzentu, te donosi konačnu ocjenu nakon njegova mišljenja.

Stručni i znanstveni radovi trebaju imati sažetak do 250 riječi na hrvatskom i engleskom jeziku te do 5 ključnih riječi na hrvatskom i engleskom jeziku koje se navode iza sažetka.

  1. Poželjan obim teksta stručnih nerecenziranih priloga koji uključuje osvrte, vijesti, prikaze, reportaže, crtice i dr. trebaju sadržavati do 5 kartica teksta (kartica teksta obuhvaća 1800 znakova, uključujući razmake (u što su uključene i podrubne bilješke). Uredništvo zadržava pravo odluke o obimu teksta ovisno o temi rada.

 Tekst rada trebao bi biti pisan fontom Times New Roman, veličine 12, proreda 1,5; podrubne bilješke trebale bi biti pisane fontom Times New Roman, veličine 10, a proreda 1. Stranice trebaju biti obrojčane. Na vrhu dokumenta potrebno je navesti naslov i eventualno podnaslov rada. Potom se navode podatci o autoru: ime i prezime, stručno zvanje, ustanova zaposlenja, adresa elektroničke pošte.

Rad koji sadrži slikovne i grafičke priloge (fotografije, grafikone, tablice) valja poslati i u  standardnom formatu i u formatu *.pdf (Acrobat Reader).

Stručni i znanstveni rad koji se šalje za 1. rubriku časopisa treba sadržavati sljedeće podatke i priloge:

  1. podatke o autoru, kontakt adresu /afilijaciju i e-adresu
  2. rukopis prilagođen gore navedenim smjernicama
  3. bibliografiju prilagođenu niže navedenim smjernicama
  4. sažetak na hrvatskom (do 250 riječi) i ključne riječi na hrvatskom (do 5 ključnih riječi)
  5. sažetak na engleskom i ključne riječi na engleskom.

Stručni nerecenzirani prilog treba koji se šalje za 2. rubriku časopisa sadržavati sljedeće podatke i priloge:

  1. podatke o autoru, kontakt adresu /afilijaciju i e-adresu
  2. rukopis prilagođen gore navedenim smjernicama
  3. bibliografiju prilagođenu niže navedenim smjernicama

 BILJEŠKE I NAVODI

Za bilješke pod tekstom koristi se sustav tekućih bibliografskih bilješki koje se navode ispod teksta na stranici (kao fusnote) numerirano počevši od brojke 1 neprekinuto do kraja teksta. Kad se navod pojavi prvi put potrebno je navesti pune bibliografske podatke i broj stranice, a za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora piše se oznaka “Nav. dj.” i broj stranice s koje je navod preuzet. Oznaka „Isto“ koristi se ako se bilješke vezane uz određeno djelo navode jedna za drugom. Kod navođenja autorovog imena preporučuje se uporaba inicijala imena.

Bilješke pod tekstom i popis literature na kraju rada navode se prema uputama za Vjesnik bibliotekara Hrvatske: http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/about/submissions#authorGuidelines