Autorska prava

Prijava rukopisa za objavljivanje istoznačna je s "Izjavom o autorstvu i autorskim pravima" prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03). Time autor jamči da je poslani rad njegov originalni rukopis, da ne krši autorska prava te strogo poštuje pravila znanstvene i stručne metodologije u pogledu citiranja tuđih izvora i navoda.