Impressum

NAKLADNIK: Knjižničarsko društvo Rijeka, Dolac 1, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska
E-mail: urednistvo.kdr@gmail.com

URL: https://hrcak.srce.hr/knjiznicar-ka
         https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka
         http://kdr.hr/
Status u HRČKU: aktivan
Uključen u Hrčak: 24.1.2020.

ISSN 1848-5790 (Online), UDK 02

Područja pokrivanja: knjižničarstvo, informacijske i komunikacijske znanosti
Učestalost izlaženja
: Časopis izlazi jednaput godišnje.
Prva godina izlaženja: 2009.

Prava korištenja: Prava korištenja (slobodan pristup CC-BY-NC): Cjeloviti tekst radova objavljenih u časopisu smije se besplatno koristiti uz poštovanje autorskih prava autora i izdavača.