Upute za prijavu priloga

NAČIN PREDAJE PRILOGA

Časopis izlazi jednom godišnje. Poziv autorima je stalno otvoren, a broj se zaključuje 5. prosinca tekuće godine. Rukopisi se dostavljaju uredništvu u elektroničkoj inačici putem e-maila: urednistvo.kdr@gmail.com. Autori će biti obaviješteni o prihvatljivosti rada u najkraćem mogućem roku. 

Prihvaćaju se samo neobjavljeni radovi. Uredništvo časopisa Knjižničar/ka autorima ne naplaćuje predaju priloga, njihovu obradu ni objavu u časopisu.Ne prihvaćaju se radovi predani drugdje za tisak ili već tiskani u nekoj drugoj publikaciji. Uredništvo zadržava pravo da radove neadekvatna sadržaja ili vrijednosti ne upućuje u recenzentski postupak. Šaljući tekst za objavljivanje, autor prenosi pravo prvog objavljivanja rada na izdavača časopisa i potvrđuje činjenicu da tekst nije bio ranije tiskan niti je pod razmatranjem za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.

Molimo autore da šalju lektorirane radove. Uredništvo zadržava pravo da rukopis redakcijski  prilagodi  propozicijama  časopisa  i  uskladi  s  normom  hrvatskoga standardnog jezika. Radovi mogu biti napisani na hrvatskom ili na stranom/engleskom jeziku (uz prethodni dogovor s Uredništvom).

Časopis obuhvaća dva dijela: stručno-znanstveni i obavijesni. Časopis nije lokalno/regionalno ograničen, poželjni su stručni članci s iskustvima, programima i projektima iz drugih sredina s područja Hrvatske i izvan nje. Časopis čine sljedeće rubrike:

  1. Knjižnica – informacijska sinapsa (uključuje recenzirane stručne i znanstvene radove)
  2. Iz knjižnica i o knjižničarima (uključuje obavijesni dio – prikaze, osvrte, crtice i dr. vijesti)

Kategorija rada

Kategoriju rada (izvorni znanstveni rad, pregledni rad, stručni rad itd.) predlaže recenzent, a konačnu odluku donosi Uredništvo.

Kategorije rada koji se šalje za 1. rubriku.

Izvorni znanstveni članak (članak koji se odlikuje izvornošću zaključaka, ili iznosi prethodno neobjavljene izvorne rezultate znanstveno koncipiranog i provedenog istraživanja)

Prethodno priopćenje (članak koji sadrži prve rezultate istraživanja u tijeku, a koji poradi aktualnosti zahtijevaju brzo objavljivanje, no bez razine obuhvatnosti i utemeljenosti koji se zahtijevaju za znanstveni rad)

Pregledni rad (članak koji sadrži temeljit i obuhvatan kritički pregled određene problematike, no bez značajnije izvornosti rezultata)

Stručni rad (članak koji sadrži znanja i iskustva relevantna za određenu struku, ali nema obilježja znanstvenosti)

Stručni nerecenzirani prilozi koji se šalju za 2. rubriku časopisa obuhvaćaju novosti, prikaze, recenzije, osvrte i reportaže.