Čitanje u ranoj adolescenciji Uredili: Ivana Batarelo Kokić, Andreja Bubić, Tonči Kokić, Anita Mandarić Vukušić Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, 2020.

Autor(i)

  • Kristina Silaj Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sažetak

Osvrt na objavljenu knjigu Čitanje u ranoj adolescenciji Uredili: Ivana Batarelo Kokić, Andreja Bubić, Tonči Kokić, Anita Mandarić Vukušić Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, 2020.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2021-02-04

Kako citirati

Silaj, K. (2021). Čitanje u ranoj adolescenciji Uredili: Ivana Batarelo Kokić, Andreja Bubić, Tonči Kokić, Anita Mandarić Vukušić Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, 2020. Knjižničar/Knjižničarka: E-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 11(11), 73–74. Preuzeto od https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka/article/view/14799