Biblioterapijske radionice u knjižnicama Primorsko-goranske županije

Autor(i)

  • Anja Kučan Buterin Osnovna škola Gornja Vežica

Sažetak

Cilj. Svrha je ovog rada pokazati vrijednost i primjenjivost biblioterapije, posebice razvojne biblioterapije u prostoru knjižnice.

Pristup. Biblioterapija, s naglaskom na razvojnu biblioterapiju, pridonosi adekvatnom razvoju socioemocionalnih kompetencija djece i mladih, ali i pozitivno utječe na korisnike starije životne dobi. Upravo je knjižničari unutar programa svoje knjižnice i/ili ustanove mogu provoditi. Rad je proizašao analizom i usporedbom tekstova nastalih na temu biblioterapije te prikazom provedbe i vrednovanja biblioterapijskog ciklusa radionica.

Rezultati. Nakon provedenih biblioterapijskih radionica uočeno je da je za uspješnost radionice potrebna dobra komunikacija s korisnicima, razvijanje grupne povezanosti i atmosfere podržavanja i međusobnog uvažavanja te izbor adekvatne literature i tehnika rada koje će se koristiti u biblioterapijske svrhe. Rezultati pokazuju provođenje biblioterapijskih radionica u knjižnicama Primorsko-goranske županije, s posebnim osvrtom na provedbu programa „Pričam ti priču“ u suradnji Gradske knjižnice Rijeka i Udruge za promicanje dobrobiti djece „Portić“. Iz rezultata provedbi radionica vidljivo je zadovoljstvo kako neposrednih korisnika (djece u dobi do 4 do 6 godina), tako i posrednih korisnika (roditelja, skrbnika). Nedostatak takvog tipa radionica u knjižnicama Primorsko-goranske županije te želja korisnika provedenih radionica za njihovim nastavkom, pokazuje da biblioterapijske radionice i dalje trebaju biti dio knjižničnih usluga, koje bi se trebale nastaviti razvijati u tom smjeru. Pritom su se ovdje istakli upravo knjižničari različitih ustanova koji bi za provedbu takvog tipa radionica trebali, uz stručne knjižničarske kompetencije, imati i pedagoške kompetencije, razvijen senzibilitet u radu s ljudima te biti otvoreni za dodatne edukacije i interdisciplinarni pristup čitanju.

Originalnost. U radu se govori o ulozi knjižničara u primjeni razvojne biblioterapije u radu s djecom, na primjeru ciklusa biblioterapijskih radionica u sklopu programa „Pričam ti priču“ Gradske knjižnice Rijeka. Na praktičnoj razini opisane biblioterapijske radionice mogu poslužiti kao smjernice za izradu sličnih programa u praksi narodnih i školskih knjižnica, kao i za unaprjeđivanju prakse u drugim knjižnicama sa sličnim iskustvom.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-02-20

Kako citirati

Kučan Buterin, A. (2023). Biblioterapijske radionice u knjižnicama Primorsko-goranske županije. Knjižničar/Knjižničarka: E-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 13(1). Preuzeto od https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka/article/view/25294

Broj časopisa

Rubrika

Knjižnica – informacijska sinapsa