Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu

logo Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu

Senjsko muzejsko društvo i Gradski muzej Senj kontinuirano od godine 1965. objavljuju znanstveni časopis Senjski zbornik. Do sada je tiskano 50 svezaka u kojima su eminentni znanstvenici objavili svoje radove iz povijesti, kulture, književnosti, ekonomije, geografije i ostalih znanstvenih područja. Teme objavljenih radova prvenstveno su vezane uz grad Senj i njegovu okolicu, ali se tiču i šireg prostora istočne obale Jadrana i unutrašnjosti. Prilozi se objavljuju na hrvatskom ili na jednom od svjetskih jezika. Senjski zbornik autorima ne naplaćuje predaju, obrađivanje ni objavljivanje priloga. Sve troškove obrade i objavljivanja priloga snosi izdavač. Pristankom na objavljivanje autori daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom te elektroničkom obliku. Svaki se članak šalje na recenziju dvama recenzentima. U slučaju oprečnih recenzija, procijeni li Uredništvo potrebnim, članak se šalje i trećemu recenzentu. Na koncu Uredništvo donosi zaključnu ocjenu. Uredništvo ima pravo odbiti radove neadekvatne sadržajem ili vrijednošću bez recenzentskog postupka. Članci objavljeni u Senjskom zborniku indeksirani su u bazama European Reference Index for the Humanities – ERIH PLUS, Slavic Humanities Index i CEEOL. Politika slobodnog pristupa časopisa indeksirana je u bazi SHERPA/RoMEO. Osim na ovoj stranici časopis je dostupan i na mrežnim stranicama Gradskog muzeja Senj http://www.muzej-senj.hr/senjski-zbornik/. Adresa redakcije i administracije: Senjsko muzejsko društvo, P. P. 86, 53270 Senj, e-mail: gradski.muzej.senj@gs.t-com.hr.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1965.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Književnost, Arheologija, Povijest, Humanističke znanosti, Etnologija i antropologija, Geografija
  • Uključen u Hrčak: 28.11.2007.
  • Prava korištenja: Senjski zbornik je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci. Radove objavljene u časopisu Senjski zbornik dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka. Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova.
    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.