Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

SPONDE: Časopis za jezike, književnosti i kulture između dviju obala Jadrana / Rivista di lingue, letterature e culture tra le due sponde dell’Adriatico / A Journal of Languages, Literatures and Cultures between the two Adriatic coasts

logo SPONDE: Časopis za jezike, književnosti i kulture između dviju obala Jadrana / Rivista di lingue, letterature e culture tra le due sponde dell’Adriatico / A Journal of Languages, Literatures and Cultures between the two Adriatic coasts

Časopis SPONDE osnovali su nastavnici Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru s ciljem objavljivanja znanstvenih i stručnih priloga čije teme pripadaju lingvistici, književnoj povijesti i teoriji, povijesti i kulturi u širem smislu riječi, vezanih za jadransko područje i njegovo zaleđe te nadahnutih usporedbom, doticajem, međusobnim odnosima i prožimanjem između dviju jadranskih obala - temama koje su desetljećima zaštitni znak Odjela. Prihvaćaju se prilozi koji svoje teme crpe iz jezikâ, književnosti i kulturâ prisutnih u jadranskom bazenu ili pripadnim mu područjima, a vođeni su logikom usporedbe, kojom se bave komparatistika, proučavanje jezika u kontaktu, prijevodni i kulturni studiji. S metodološkog gledišta, časopis, kako to nastoji sugerirati i njegovo ime, u ovako zacrtanoj perspektivi želi poticati i susret različitih pristupa i disciplina. Prihvaćaju se radovi na hrvatskom, talijanskom i engleskom (iznimno i na drugim jezicima), popraćeni sažecima na talijanskom i engleskom jeziku. Prije objavljivanja radovi će biti podvrgnuti dvostrukoj slijepoj recenziji (double-blind peer-review). Predviđene su kategorije Izvorni znanstveni rad, Prethodno priopćenje, Pregledni rad, Stručni rad. Prikazi knjiga ne podvrgavaju se recenzijama, već pripadaju odlukama Uredništva.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2022.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Filologija, Humanističke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 12.09.2022.
  • Prava korištenja: Časopis izlazi dva puta godišnje. Radovi se primaju tijekom cijele godine. Časopis je dostupan u otvorenom pristupu.