Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Synthesis philosophica

logo Synthesis philosophica

Synthesis philosophica međunarodni je znanstveni časopis Hrvatskog filozofskog društva sa sjedištem u Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Synthesis philosophica ističe se otvorenošću prema novim idejama, pristupima i metodologijama, odnosno prema različitim orijentacijama, školama i strujama te rubnim i dodirnim područjima filozofije, uključujući i multidisciplinarna, interdisciplinarna i transdisciplinarna istraživanja, kao i prema marginaliziranim ili neopravdano zapostavljenim temama. Kao časopis u otvorenom pristupu, Filozofska istraživanja podržavaju koncept otvorene znanosti i ne naplaćuju svoju uslugu. Svi su sadržaji besplatno dostupni korisnicima ili njihovim institucijama bez naknade. Korisnici mogu čitati, preuzimati, umnažati, distribuirati, ispisivati, pretraživati, povezivati ili koristiti pune tekstove članaka u bilo koju nekomercijalnu zakonitu svrhu bez prethodnog dobivanja dopuštenja od izdavača ili autora, ali moraju dati odgovarajuće priznanje, dati vezu na licencu i naznačiti jesu li izvršene promjene. Po objavi, autori zadržavaju puna prava i neograničenu distribuciju. Pristup je u skladu s generičkom licencom Attribution-NonCommercial 2.0 (CC BY-NC 2.0), dostupnom ovdje: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/. Časopis od 1986. redovito izlazi dva puta godišnje, a objavljuje isključivo izvorna znanstvena istraživanja, prethodna priopćenja i pregledne radove iz svih filozofskih i filozofiji srodnih disciplina, uključujući interdisciplinarna i transdisciplinarna istraživanja s relevantnim filozofskim udjelom, te kritičke prikaze (recenzije) novobjavljenih (izvornih ili prevedenih) monografija, sabranih djela, zbornika, enciklopedija, rječnika i drugih tipova djela relevatnih za područje, a po potrebi objavljuje izvještaje sa znanstvenih događaja. Radovi se objavljuju na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Izuzev kritičkih prikaza (recenzija), svaki znanstveni tekst prolazi tzv. „dvostruko slijepi“ (double-blind peer review) postupak anonimnog recenziranja, s najmanje dva recenzenta za svaki tekst, od kojih najmanje jedan nije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te stječe uvjete objave u slučaju dvije pozitivne recenzije. - Glavni i odgovorni urednik / Editor in Chief Ante Čović (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb) - Zamjenik glavnog i odgovornog urednika / Deputy Editor Hrvoje Jurić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb) - Izvršni urednik / Managing Editor Luka Perušić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb) - Tajnica uredništva / Secretary Mira Matijević (Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb / Croatian Philosophical Society, Zagreb) - Izvršni mladi urednik / Junior Managing Editor Jan Defrančeski (Centar za integrativnu bioetiku, Sveučilište u Zagrebu / University Centre for Integrative Bioethics, University of Zagreb) - Uredništvo / Editorial Board Mile Babić (Franjevačka teologija u Sarajevu), Sergio Belardinelli (Odsjek za političke i društvene znanosti, Sveučilište u Bologni), Isuf Berisha (Hrvatsko filozofsko društvo, Priština), Sulejman Bosto (Filozofski fakultet, Sveučilište u Sarajevu), Igor Čatić (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu), Predrag Čičovački (Koledž Sv. Križa u Worcesteru), Dejan Donev (Filozofski fakultet, Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju), Predrag Finci (Hrvatsko filozofsko društvo, London), Michael George (Sveučilište Sv. Tome u Frederictonu), Elvis Imafidon (Škola povijesti, religija i filozofija, Sveučilište u Londonu), Orhan Jašić (Fakultet islamskih znanosti, Sveučilište u Sarajevu), Mislav Ježić (Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu), Valentina Kaneva (Filozofski fakultet, Sveučilište Sv. Klimenta Ohridskog u Sofiji), Gottfried Küenzlen (Institut za teologiju i etiku, Vojno sveučilište u Münchenu), Mislav Kukoč (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu), Željko Loparić (Hrvatsko filozofsko društvo, Säo Paulo), Ivi¬ca Martinović (Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb/Dubrovnik), Béla Mester (Istraživački centar za humanističke znanosti, Mađarska akademija znanosti), Thaddeus Metz (Filozofski fakultet, Sveučilište u Pretoriji), Amir Muzur (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci), Tomáš Nejeschleba (Filozofski fakultet, Sveučilište Palacký u Olomucu), Josip Oslić (Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Borut Ošlaj (Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani), Günther Pöltner (Institut za filozofiju, Sveučilište u Beču), Zdravko Radman (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu), Iva Rinčić (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci), Walter Schweidler (Katoličko sveučilište u Eichstätt-Ingolstadtu), Michael Spieker (Katoličko veleučilište u Münchenu), Kenan Šljivo (Filozofski fakultet, Sveučilište u Sarajevu), Stavroula Tsinorema (Filozofski fakultet, Sveučilište u Kreti), Lino Veljak (Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb), Kurt Walter Zeidler (Fakultet filozofije i obrazovanja, Sveučilište u Beču) Članci objavljeni u Synthesis philosophica referiraju se u sljedećim citatnim bazama: - CURRENT CONTENTS CONNECT - WEB OF SCIENCE: ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX - SCOPUS - DOAJ - SCIMAGO JR - JOURNAL CITATION REPORTS - ERIH Plus - THE PHILOSOPHER'S INDEX - PHILOSOPHY RESEARCH INDEX - SOCINDEX - POLITICAL SCIENCE COMPLETE - LLBA - LINGUISTIC AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS - SOCIOLOGICAL ABSTRACTS - SOCIAL SERVICES ABSTRACTS - WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS - HUMANITIES INTERNATIONAL COMPLETE - IBZ ONLINE - HUMANITIES SOURCE Prva godina izlaženja: 1986. Učestalost izlaženja (godišnje): 2 Pretplata: Pretplatu na tiskani oblik časopisa u iznosu od 120 HRK (15 €) godišnje za pojedince, odnosno 160 HRK (20 €) za institucije, moguće je ostvariti putem Hrvatskog filozofskog društva. Pošaljite zahtjev poštom na adresu navedenu gore ili pošaljite e-mail na adresu synthesis.philosophica@hrfd.hr.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka, trostruka i više
  • Prva godina izlaženja: 1986.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti), Interdisciplinarna područja znanosti, Interdisciplinarne humanističke znanosti, Filozofija, Humanističke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 13.04.2006.
  • Prava korištenja: Kao časopis u otvorenom pristupu, Synthesis philosophica podržava koncept otvorene znanosti i ne naplaćuje svoju uslugu. Svi su sadržaji besplatno dostupni korisnicima ili njihovim institucijama bez naknade. Korisnici mogu čitati, preuzimati, umnažati, distribuirati, ispisivati, pretraživati, povezivati ili koristiti pune tekstove članaka u bilo koju nekomercijalnu zakonitu svrhu bez prethodnog dobivanja dopuštenja od izdavača ili autora, ali moraju dati odgovarajuće priznanje, dati vezu na licencu i naznačiti jesu li izvršene promjene. Pristup je u skladu s generičkom licencom Attribution-NonCommercial 2.0 (CC BY-NC 2.0), dostupnom ovdje: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/.