Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.21857/y54jofp20m

PROBLEM VALORIZACIJE ZAKONITIH ULAGANJA U LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ1

Iva Tuhtan Grgić orcid id orcid.org/0000-0003-2155-3459 ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
Božena Bulum ; Jadranski zavod HAZU, Zagreb, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 534 Kb

str. 299-337

preuzimanja: 636

citiraj


Sažetak

Izgradnjom luke nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj koncesionar, osim
prava na gospodarsko korištenje luke prema odluci i ugovoru o koncesiji, ne stječe
nikakva prava ni na luci niti na objektima koje je izgradio. Sve ono što je ugrađeno,
dograđeno ili na bilo koji način trajno spojeno s pomorskim dobrom ostat će
dio pomorskog dobra, čija će vrijednost time nesporno biti uvećana. Cilj je ovoga
rada utvrditi u kojim će slučajevima koncesionar koji je svoja sredstva uložio u pomorsko
dobro u Republici Hrvatskoj i time mu povećao vrijednost imati pravo na
naknadu za izvršena ulaganja. Iako Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
(u daljnjem tekstu: ZPDML) i Zakon o koncesijama (u daljnjem tekstu: ZOK)
predviđaju cijeli niz razloga za prestanak koncesije, u radu se analizira isključivo
problematika valorizacije ulaganja u slučaju kada koncesija prestaje istekom
vremena na koji je dana. Posebna pozornost posvećena je pitanjima produljenja
koncesije (uključujući i automatsko produljenje), dodjele prvenstvene koncesije,
novčane naknade koja bi se dodijelila primjenom instituta stjecanja bez osnove,
te naknade nužnih i korisnih troškova koji nisu bili predviđeni u dokumentaciji o
koncesiji, kao mogućim načinima naknade onoga što je koncesionar uložio, a što
premašuje iznos sredstava ulaganje kojih je predviđeno odlukom i ugovorom o
koncesiji. U svezi s navedenim pitanjem posebno se razmatra problematika primjenjivog
nacionalnog prava, odnosno odnos ZOK-a i ZPDML-a, i ispituje utjecaj
pravila Europske unije o dodjeli ugovora o koncesijama i uslugama na unutarnjem tržištu, odnosno Direktiva 2014/23/EU i Direktiva 2006/123/EZ, na tumačenje
i primjenu nacionalnog prava. Analizira se i sudska praksa Suda Europske unije
vezana uz tumačenje relevantnih odredbi tih Direktiva. Pored toga, ukazuje se i
na neka rješenja i dvojbe koja su se u komparativnim pravima pojavila vezano uz
pitanja dodjele i produljenja ugovora o koncesiji. Naposljetku, predlažu se rješenja
vezano uz mogućnosti valorizacije ulaganja koncesionara u lukama nautičkog turizma
de lege ferenda.

Ključne riječi

pomorsko dobro, luke nautičkog turizma, produljenje koncesije, prvenstvena koncesija, stjecanje bez osnove, Zakon o koncesijama, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Direktiva 2014/23/EU o dodjeli ugovora o koncesiji, Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu

Hrčak ID:

195422

URI

https://hrcak.srce.hr/195422

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.214 *