Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

TEMELJNA SKICA GEOEKOLOŠKIH OSOBINA VELEBITA

ANDRIJA BOGNAR


Puni tekst: hrvatski pdf 1.196 Kb

str. 1-8

preuzimanja: 1.517

citiraj


Sažetak

Gorski hrbat-masiv Velebita dio je gorske zone Vanjskih Dinarida. Karakteriziranje konformnom blokovsko-boranom strukturno-genetskom građom. Na pretežito karbonatnoj osnovi (vapnenci, dolomiti) oblikovani su linearno i lučno izduženi hrbtovi JI, J i Središnjeg Velebita. Sjeverni Velebit naprotiv ima osobine gorskog masiva. Izražen je stepeničast poprečni profil Velebita. Velika reljefna energija i izraziti nagibi stimuliraju intenzivne padinske procese i oblikovanje odgovarajućih reljefnih oblika (pedimenti). Karbonatni sastav uvjetuje dominaciju krškog reljefa obilježenog nedostatkom površinskog otjecanja, dakle, sušnošću. U vršnim dijelovima gorske strukture iznad 1350
otkriveni su regionalno rasprostranjeni tragovi pleistocenske oledbe (ledenjačke doline i morenski oblici). Periglacijalni procesi danas su aktivni samo u najvišim dijelovima gore, iznad 1500 m. Velebitska gorska struktura predstavlja važnu klimatsku barijeru prema kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Izražene su klimatske razlike između primorske i ličke padine Velebita. Prosječna godišnja količina oborina u primorju je oko 1000 mm, a u vršnom dijelu oko 3000 mm. Slični kontrasti bilježe se i kod temperatura; dok su u primorju temperature ispod 0°C rijetke, vršne dijelove planine obilježavaju ekstremno niske temperature koje se ponekad spuste ispod -30°C pa i -40°C. Izraz toga su i vegetacijske specifičnosti. Razvijeni su različiti tipovi šuma od onih suptropskog obilježja
južnoj obalnoj zoni do crnogoričnih karakterističnih za tajgu, u vršnoj zoni planine. Dugotrajni utjecaji čovjeka i njegova rada (šumarstvo, stočarstvo) uzrokovali su obešumljavanje velikih dijelova gorskog hrpta, posebno njegova primorskog obronka. Obešumljavanje je praćeno istodobno i s intenzivnom erozijom tla. U skladu s pretežito karbonatnim sastavom prevladavaju smeđa šumska tla na vapnencu, vapnenačko-dolomitne šumske crnice, rendzine, kisela smeđa tla i kamenjari.

Ključne riječi

GEOEKOLOŠKIH OSOBINE; VELEBIT

Hrčak ID:

72710

URI

https://hrcak.srce.hr/72710

Datum izdavanja:

30.11.1994.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 3.004 *