hrcak mascot   Srce   HID

Izvorni znanstveni članak

Grčko-ilirska kaciga

Ivan Marović

Puni tekst nije dostupan.

Sažetak
U radu se raspravlja o grčko-ilirskim kacigama pronađenima na prostoru bivše Jugoslavije. Na 32lokaliteta, označena na karti nalazišta, pronađene su 54 kacige grčko-ilirskog tipa. Podrijetlo grčkoilirskihkaciga povezuje se s najstarijom grčkom, sferičnom kacigom koja se sastojala od pet zasebnihbrončanih ploča povezanih zakovicama. Razvoj kaciga grčko-ilirskog tipa detaljno je razrađen u trifaze. Najviše kaciga prve i druge faze pronađeno je na Peloponezu, osobito u Olimpiji, dok u trećojfazi po broju pronađenih primjeraka prednjače ilirski krajevi, posebice na jadranskoj obali i u njezinuzaleđu, na prostoru koji su nastanjivali Delmati, Ardijejci, Plereji i Enhelejci. Osobito je velik brojlokaliteta oko Imotskog polja, dobro povezanog s grčkim emporijem u Naroni, a znatan broj kacigapronađen je u Vičoj luci, na zapadnom dijelu otoka Brača.Kacige treće faze dugo su bile u uporabi, cijelo 5. stoljeće pa sve do kraja 3. stoljeća pr. Kr.

Ključne riječi
grčko-ilirska kaciga; tri razvojne faze; ilirska plemena; trgovina

Hrčak ID: 8263

URI
https://hrcak.srce.hr/8263

Posjeta: 1.368 *