Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Angažman majki djece s teškoćama u razvoju u aktivnostima svakodnevnog života

Dajana Bulić ; Centar za rehabilitaciju Zagreb, Hrvatska
Ines Joković Oreb ; Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije, Zagreb, Hrvatska
Branko Nikolić ; Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Katedra za rehabilitaciju, informatiku, statistiku i tehnologiju, Zagreb, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 742 Kb

str. 1-12

preuzimanja: 1.428

citiraj


Sažetak

Težište ovog istraživanja bilo je na proučavanju vremenskog angažmana majke djeteta s teškoćama u razvoju u aktivnostima svakodnevnog života. Svrha istraživanja bila je da se utvrdi angažiranost roditelja, rodbine i drugih osoba u aktivnostima svakodnevnog života. Istraživanje polazi od pretpostavke da dijete s višestrukim teškoćama zahtijeva više vremena koje se odnosi na pomoć u aktivnostima svakodnevnog života. Prema polaznoj hipotezi, majke djece s teškoćama u razvoju znatno se više vremenski angažiraju u aktivnostima svakodnevnog života u odnosu na majke djeteta tipičnog razvoja. Te su pretpostavke provjerene na uzorku od 30 ispitanika (15 majki djeteta s višestrukim teškoćama, 15 majki djeteta tipičnog razvoja). Djeca su podijeljena prema kronološkoj dobi u tri skupine (mladi: 6-12 mjeseci, srednji: 1-3 godine, stari: 3-5 godina). Instrument kojim su ispitivane aktivnosti svakodnevnog života konstruiran je za potrebe ovog istraživanja. Za sve su varijable izračunati osnovni statistički parametri primjenom Kolmogonov-Smirnovljenovog testa. Primijenjena je faktorska analiza, a razlike među ispitanicima proučavane su pomoću opsežne diskriminacijske analize. Istraživanje evidentno ukazuje na razliku u angažmanu te broju aktivnosti majke u obiteljima djeteta s teškoćama u razvoju u odnosu na angažman aktivnosti majke u obitelji djeteta tipičnog razvoja (bez teškoća u razvoju). Brigu o djetetu u većini slučajeva preuzima majka, ona obavlja gotovo sve aktivnosti vezane uz dijete i u obitelji djeteta s teškoćama u razvoju i obitelji djeteta tipičnog razvoja. Potvrđeno je da majka djeteta s teškoćama u razvoju statistički više vremena provodi u aktivnostima svakodnevnog života u odnosu na majke djeteta tipičnog razvoja. U obitelji djeteta tipičnog razvoja rast i razvoj djeteta odvija se spontano, bez teškoća, te veći angažman roditelja nije potreban.
Model istraživanja i dobiveni rezultati potvrdili su polaznu pretpostavku te omogućuju daljnju konceptualizaciju istraživanja na području edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti.

Ključne riječi

obitelj; rana intervencija; angažman majki

Hrčak ID:

87765

URI

https://hrcak.srce.hr/87765

Datum izdavanja:

5.11.2012.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 3.956 *