Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Analiza utjecaja TEACCH programa poučavanja na razlike u strategijama svladavanja profesionalnog sagorijevanja edukacijskih rehabilitatora

Jasmina Frey Škrinjar ; Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, Zagreb, Hrvatska
Markica Župan Galić ; Centar za autizam, Zagreb, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 796 Kb

str. 13-22

preuzimanja: 885

citiraj


Sažetak

Profesionalno sagorijevanje u zanimanjima pomagača u nizu provedenih istraživanja ukazuje da se promjenom organizacijskih uvjeta rada može utjecati na njegovu pojavnost.
Uvođenjem programa podučavanja prema TEACCH principima u radu s djecom s autizmom htjeli smo između ostalih ispitivanih varijabli načiniti analizu razlika načina svladavanja profesionalnog sagorijevanja nakon provođenja specifičnog edukacijsko rehabilitacijskog programa za djecu s autizmom.
Uzorak je obuhvatio 12 edukacijskih rehabilitatora zaposlenih u Podružnici osnovnog školovanja i osposobljavanja djece i mladeži s autističnim poremećajem pri Centru za autizam u Zagrebu. Prije samog istraživanja, ispitanici su dodatno obučavani za provođenje strukturiranih programa podrške za djecu s autizmom . Ispitivanje je provedeno u dvije vremenske točke. Primijenjena je Skala procjene strategija svladavanja profesionalnog stresa (Škrinjar, Fulgosi-Masnjak 1994., prema Straßmeier, 1989). Za utvrđivanje razlika između uzoraka na svim skupovima varijabli primijenjena je metoda robusne diskriminacijske analize (Nikolić, 1991). Analiza kvalitativnih i kvantitativnih promjena jednog uzorka ispitanika opisanih jednim skupom varijabli u dvije vremenske točke učinjena je primjenom programa PROM (Nikolić, 1997).
Rezultati dobiveni na pojedinim varijablama ovog instrumenta nisu pokazali statistički značajne promjene na kvalitativnoj i kvantitativnoj razini. Možemo reći da primjena TEACCH programa poučavanja za djecu s autizmom nije imala statistički značaj utjecaj na razliku u načinu suočavanja s profesionalnim sagorijevanjem edukatora iz uzorka. Pomaci pozitivnih rezultata odgovora na pojedinim varijablama kvalitativne razine ukazuju da se s obzirom na pojedine faktore coping strategija svladavanja profesionalnog stresa ispitanice iz uzorka koriste emocionalno orijentiranim coping strategijama, odnosno da se još uvijek nalaze u prvoj fazi suočavanja sa stresnim situacijama na radnom mjestu (Lazarus, Folkman, 2004). Također, uvođenjem TEACCH programa poučavanja spremnije su aktivnije se, problemski suočiti sa stresorima u radu te pokazuju tendenciju dokazivanja na drugim područjima življenja.

Ključne riječi

strategije svladavanja profesionalnog sagorijevanja; edukacijski rehabilitatori; poremećaji iz autističnog spektra

Hrčak ID:

87792

URI

https://hrcak.srce.hr/87792

Datum izdavanja:

5.11.2012.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.653 *