Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

UTJECAJ DVA RAZLIČITA TRENAŽNA PROGRAMA NA TEST PODIZANJE TRUPA IZ LEŽANJA U SJED KOD UČENIKA SEDMIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Dražen Harasin ; Kineziološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
Mario Perković ; Elementary school „Dragutin Tadijanović“, Slavonski Brod
Nino Vidulin ; Polyclinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Pula


Puni tekst: hrvatski pdf 443 Kb

str. 84-84

preuzimanja: 2.341

citiraj

Puni tekst: engleski pdf 443 Kb

str. 84-88

preuzimanja: 673

citiraj


Sažetak

Na nastavi TZK jedan od testova za provjeravanje
motorièkih sposobnosti je podizanje trupa iz ležanja u
sjed. Navedenim testom se provjerava repetitivna jakost
trupa uèenika.
Cilj je bio usporediti efikasnost dviju vrsta treninga:
stabilizacijskih vježbi i pregiba trupa na test podizanje
trupa iz ležanja u sjed kod uèenika sedmih razreda
osnovne škole. Uzorak ispitanika saèinjavalo je 47
uèenika sedmih razreda osnovne škole. Razredi su
sluèajnim odabirom podijeljeni na kontrolnu skupinu,
koji su radili na tehnici trèanja (n=14), eksperimentalnu
skupinu koja je provodila pregibe trupa (TRB, n=16) i
eksperimentalnu skupinu koja je provodila stabilizacijske
vježbe (STAB, n=17).
Trenažni proces se odvijao u periodu od 6 tjedana. U
tom periodu je provedeno 10 sati nastave TZK-a.
Mjerenje je izvršeno na poèetku i nakon 6 tjedana
trenažnog procesa. Prosjeèna razlika izmeðu rezultata u
inicijalnom i finalnom mjerenju bila je najveæa kod
uèenika koji su provodili dopunski trening stabilizacijskih
vježbi (d=4,53), nešto manja kod kojima su sadržaj
dopunskog treninga bile vježbe pregiba trupa (d=3,56), a
najmanja kod uèenika u kontrolnoj grupi (0,29). Kod obje
eksperimentalne skupine razlika izmeðu aritmetièke
sredine u inicijalnom i finalnom stanju bila je statistièki
znaèajna, dok kod uèenika kontrolne skupine navedena
razlika nije dosegla razinu statistièke znaèajnosti.
Stabilizacijske vježbe i pregibi trupa efikasno razvijaju
repetitivnu jakost mišiæa prednje i boène strane trupa.
Jakost mišiæa trupa bilo bi preporuèljivo razvijati
stabilizacijskim vježbama, jer omoguæuju efikasno
poboljšanje jakosti mišiæa trupa bez dugoroèno štetnih
posljedica na kralježnicu.

Ključne riječi

podizanje trupa, core, lumbalni bolni sindrom, tjelesna i zdravstvena kultura, repetitivna jakost

Hrčak ID:

98237

URI

https://hrcak.srce.hr/98237

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 3.897 *