Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Anafora : Časopis za znanost o književnosti

logo Anafora : Časopis za znanost o književnosti

Anafora je znanstveni časopis Filozofskoga fakulteta u Osijeku s dvostrukom anonimnom recenzijom u kojemu se objavljuju kategorizirani znanstveni radovi (izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregledni radovi) te prikazi i osvrti s područja znanosti o književnosti i srodnih područja humanističkih i društvenih disciplina. Svrha je časopisa kvalitetnim znanstvenim prinosima pridonijeti razvoju znanosti o književnosti i promišljenom uredničkom koncepcijom okupiti domaće i inozemne znanstvenike u zajedničkome nastojanju širenja i razmjene znanja u proučavanju književnih i književnosti srodnih tema. Namijenjen je znanstvenicima, studentima, kao i široj akademskoj, kulturnoj i društvenoj zajednici. Časopis prihvaća priloge na hrvatskome, poljskome, mađarskome, njemačkome ili engleskome jeziku. Sadržaj časopisa pohranjuje se u elektroničkom obliku na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa s otvorenim pristupom Hrčak te u digitalnim repozitorijima Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Host (Humanities Source Ultimate) i MLA International Bibliography. Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Erih Plus, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Directory of Open Access Journals (DOAJ), MLA International Bibliography, MLA Directory of Periodicals, EBSCO Host (Humanities Source Ultimate), Google Scholar i Web of Science (Emerging Sources Citation Index).

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2014.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Književnost, Humanističke znanosti, Društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 13.03.2014.
  • Prava korištenja: Anafora je časopis otvorenog tipa čiji je cjelokupan sadržaj slobodno dostupan bez naknade. Članci se objavljuju pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Korisnici mogu bez ograničenja preuzimati, distribuirati i reproducirati sav objavljeni materijal bez prethodnog traženja dopuštenja izdavača ili autora uz uvjet poštivanja autorskih prava i navođenja izvora.