hrcak mascot   Srce   HID

Bosniaca : časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1512-5033 (Tisak)
ISSN 2303-8888 (Online)
UDK: 02
https://doi.org/10.37083
Kontakt: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
Zmaja od Bosne 8b
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel. + 387 33 275 312, Fax: + 387 33 218 431, E-mail: nubbih@nub.ba
www.nub.ba
Email:
Url: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/index
Izdavač: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosna i Hercegovina
  Zmaja od Bosne 8b
  http://www.nub.ba
 
Upute za autore (165 KB)
Impressum (197 KB)

BOSNIACA je časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine koji izlazi jedanput godišnje i u njemu se objavljuju originalni stručni i znanstveni radovi, sistematizirana građa od značaja za obnovu kolekcija Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i za bibliotečku struku u cjelini. Časopis je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosne i Hercegovine, 1996. godine pod rednim brojem 467

Recenzija: samo urednička recenzija, , ,

Prva godina izlaženja: 1996

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: Informacijske i komunikacijske znanosti;

Uključen u Hrčak: 23. 1. 2019.

Prava korištenja:

Arhiva

2020  
  Vol. 25   No. 25
2019  
  Vol. 24   No. 24
2018  
  Vol. 23   No. 23
2017  
  Vol. 22   No. 22
2016  
  Vol. 21   No. 21
Posjeta: 38.776 *