Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 27.05.2014.
  • Objavljen na Hrčku: 21.07.2014.

Sadržaj

Puni tekst

FOREWORD (str. 8-9)

UVODNIK (str. 8-9)


Uvodnik


Kurikul otpornosti za rane godine i osnovnu školu u Europi: Poboljšavanje kvalitetnog obrazovanja (str. 11-32)

Carmel Cefai, Anastassios Matsopoulos, Paul Bartolo, Katya Galea, Mariza Gavogiannaki, Maria Assunta Zanetti, Roberta Renati, Valeria Cavioni, Tea Pavin Ivanec, Marija Saric, Birgitta Kimber, Charli Eriksson, Celeste Simoes, Paula Lebre
Pregledni rad


IRSES - Alternative Provision for Students with SEBD in Australia and England (str. 33-50)

Paul Cooper, Robert Grandin
Prethodno priopćenje


Upotreba participativnih metoda u istraživanju iskustava djece i mladih (str. 51-66)

Helen Cowie, Carmen Huser, Carrie-Anne Myers
Pregledni rad


Usporedba karakteristika plača dojenčadi s kolikama i plača zdrave dojenčadi (str. 67-77)

Sonja Jovančević, Natalija Bolfan-Stošić, Milivoj Jovančević
Prethodno priopćenje


Psihoanalitički pristup odgoju i obrazovanju školske djece razvedenih roditelja (str. 79-92)

Aleksandra Mindoljevic Drakulic
Pregledni rad


Portreti majki i očeva u hrvatskim dnevnim novinama i časopisu za roditelje: danas i prije dvadeset godina (str. 93-107)

Tea Pahić, Renata Miljević-Riđički
Izvorni znanstveni članak


Povezanost otpornosti odgojiteljica s roditeljskim ponašanjem njihovih majki i očeva (str. 109-124)

Tea Pavin Ivanec, Renata Miljević-Riđički, Dejana Bouillet
Izvorni znanstveni članak


NEWS AND EVENTS (str. 125-127)

NOVOSTI I DOGAĐAJI (str. 125-127)


Vijest


Posjeta: 39.640 *