Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje

logo Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje

On-line izdanje (ISSN 1848-5197) Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje sadrži nizove redovitih (ISSN 1848-5189) i specijalnih izdanja (ISSN 1848-5650). Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE) međunarodni je recenzirani časopis otvoren znanstvenicima iz svih područja edukacije i pridruženih znanosti. CJE prihvaća znanstvene članke koji su izvorne primarne publikacije, znači da prije nisu objavljeni u časopisima. Prethodno objavljivanje na skupovima mora biti naznačeno, a pridonose znanstvenoj zajednici i potvrđeni su od recenzenata. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje objavljuje znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno obrađuju pitanja sveučilišnih teorijskih i primijenjenih disciplina u Republici Hrvatskoj i svijetu. Uredništvo nastoji osigurati mjesto gdje će znanstvenici iz različitih znanstvenih područja koji proučavaju odgoj i obrazovanje objavljivati rezultate znanstvenih istraživanja, stručne i teorijske studije. IZLAŽENJE I NAKLADA Časopis izlazi četiri puta godišnje s nakladom od 150 primjeraka te u elektroničkom izdanju. Prema potrebi i odluci Uredništva objavljuju se i specijalna izdanja između redovitih izdanja.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka, trostruka i više
  • Prva godina izlaženja: 1999.
  • Učestalost izlaženja: 4
  • Područja pokrivanja: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Pedagogija
  • Uključen u Hrčak: 12.10.2011.
  • Prava korištenja: PRETPLATA Godišnja pretplata iznosi 483 kuna, ne uključujući Specijalna izdanja Cijena jednog primjerka iznosi 126 kuna PRETPLATA SE DOZNAČUJE NA žiro-račun broj IBAN HR9124020061100639639, SWIFT ESBCHR22 poziv na broj 6611180 Učiteljski fakultet u Zagrebu s naznakom: Pretplata za Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje