Skoči na glavni sadržaj

Tehnički glasnik , Vol. 8 No. 3, 2014.

  • Datum izdavanja: 15.09.2014.
  • Objavljen na Hrčku: 10.11.2014.

Sadržaj

Puni tekst

Faktori koji utječu na korupciju u javnom sektoru (na primjeru neovisnih država bivše žuto-crne monarhije) (str. 203-209)

Štefan Šumah, Igor Klopotan, Edita Mahič
Izvorni znanstveni članak


Analiza buke koju proizvodi dizel motor sa zajedničkim vodom (str. 210-213)

Sunny Narayan
Stručni rad


Metoda uzorka i norma HRN ISO 2859-1 (str. 214-221)

Valentino David, Karlo Bolšec, Marko Šafarić
Stručni rad


Metoda evaluacije kvalitete akustike sobe temeljenoj na energetskim relacijama zvuka (str. 222-228)

Siniša Fajt, Miljenko Krhen, Tončo Marušić
Stručni rad


Primjena organskog Rankinovog ciklusa (ORC) i prikladni radni fluidi (str. 229-237)

Nurdin Ćehajić, Suad Halilčević, Izudin Softić
Pregledni rad


Rukovođenje i kvaliteta u javnom sektoru (str. 238-244)

Slavko Arsovski, Srđan Nikezić, Dobrica Stojković, Boban Đurović
Stručni rad


Obrada vodenim i abrazivnim mlazom (str. 245-251)

Tihomir Glatki, Matija Lacković, Sebastijan Kos, Jovica Lončar
Stručni rad


Prilagodba CAD/CAM sustava za 2.5D i 3D glodanje na 4-osnoj CNC glodalici Haas VF6 (str. 252-257)

Tomislav Pavlic, Božidar Hršak, Renato Šabić
Stručni rad


Quality improvement tools (str. 258-268)

Alati za poboljšavanje kvalitete (str. 258-268)

Dražen Čelar, Vladimir Valečić, Dubravko Željezić, Živko Kondić
Stručni rad


Inventory management of material goods and warehousing the logistics industry (str. 269-277)

Ljudevit Krpan, Robert Maršanić, Valentina Jedvaj
Stručni rad


Projektiranje optičkog mjernog pretvornika udaljenosti (str. 282-287)

Miroslav Horvatić, David Zvonarek
Stručni rad


Justification of the appliacition of MAG forceArc process in the construction of steel structures (str. 288-294)

Marko Horvat, Veljko Kondić, Dražen Brezovački
Stručni rad


Izrada projektne dokumentacije laktofriza TIP RBV - 300 (str. 295-302)

Tomislav Pavlic, Ivan Novosel, Domagoj Trojko
Stručni rad


Weather radar MER-93S-K (str. 303-308)

Ivan Šumiga, Igor Petrić
Stručni rad


Human Security Concept in Political and Academic Circles (str. 309-313)

Ana Devon
Stručni rad


Implementing interface between microcontroler and MATLAB (str. 314-318)

Bruno Palašek, Petra Mesarić, Mihael Kukec
Pregledni rad


Automatization of creating page layouts for publications in InDesign using database (str. 319-326)

Dean Valdec, Petar Miljković, Damir Modrić
Pregledni rad


Posjeta: 67.059 *