Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 28.06.2015.
  • Objavljen na Hrčku: 30.07.2015.

Sadržaj

Puni tekst

Lokalna politička participacija u Europi: izbori i referendumi (str. 0-0)

Norbert Kersting
Prethodno priopćenje


Transparentnost i otvorenost lokalnog javnog upravljanja: slučaj hrvatskih gradova (str. 0-0)

Anamarija Musa, Domagoj Bebić, Petra Đurman
Izvorni znanstveni članak


E-demokracija i E-participacija u slovenskoj lokalnoj samoupravi (str. 0-0)

Simona Kukovič, Marjan Brezov šek
Izvorni znanstveni članak


Županijski izbori u Hrvatskoj: na putu prema stvarnoj regionalnoj politici (str. 0-0)

Ivan Koprić, Daria Dubajić, Tijana Vukojić Tomić
Izvorni znanstveni članak


Noviji razvoj lokalne demokracije u Hrvatskoj (str. 0-0)

Ivan Koprić, Mirko Klarić
Izvorni znanstveni članak


Lokalna demokracija u Francuskoj: poboljšanja i neodlučnost (str. 0-0)

Michele Breuillard
Prethodno priopćenje


Županijski sud u Zagrebu (str. 517-519)

Damir Juras
Ostalo


Upravni sud u Osijeku (str. 521-522)

Damir Juras
Ostalo


Odbor za državnu službu (str. 523-527)

Damir Juras
Ostalo


Conference European Local Government at a Glance (str. 535-537)

Iva Lopižić
Vijest


Predstavljanje knjige Europeizacija hrvatske javne uprave (str. 543-544)

Petra Đurman
Vijest


Posjeta: 18.197 *