Skoči na glavni sadržaj

Suvremena lingvistika , Vol. 53-54 No. 1-2, 2002.

  • Datum izdavanja: 20.09.2002.
  • Objavljen na Hrčku: 28.09.2007.

Sadržaj

Puni tekst

Autor izvornog teksta i prijevodni proces (str. 1-10)

Goranka Antunović
Izvorni znanstveni članak


Nominalizacija kao strategija pasivizacije (str. 11-26)

Branimir Belaj
Izvorni znanstveni članak


On Representing Syntactic Change: Towards a Theory of Diachronic Syntax (str. 57-72)

Ranko Matasović
Izvorni znanstveni članak


Izrada tezaurusa hrvatskoga jezika (str. 73-83)

Anja Nikolić-Hoyt
Izvorni znanstveni članak


Učenje glagolskih oblika u hrvatskome kao stranome jeziku (str. 85-100)

Jasna Novak Milić
Izvorni znanstveni članak


Morfopragmatika na primjeru talijanskog i hrvatskog jezika (str. 101-115)

Ivica Peša
Izvorni znanstveni članak


Lingvistička kompetencija nasuprot komunikacijskoj kompetenciji u ranojezičnome diskursu (str. 117-126)

Dunja Pavličević-Franić
Izvorni znanstveni članak


Talijanizmi u hrvatskome jeziku (str. 127-142)

Lelija Sočanac
Izvorni znanstveni članak


Rečenice s blokiranom pozicijom subjekta u hrvatskome i u češkome (str. 143-170)

Petar Vuković
Izvorni znanstveni članak


Croatian dupsti, dubem, Slovak dlbst', glaphyros (str. 171-171)

Eric P. Hamp
Izvorni znanstveni članak


Strojno obilježavanje hrvatskih tekstova - stanje i perspektive (str. 173-182)

Božo Bekavac
Pregledni rad


Što je to lektor? (str. 183-193)

Kristian Lewis
Stručni rad


Mocijska tvorba u hrvatskom i ruskom jeziku (str. 195-203)

Marina Radčenko
Pregledni rad


Sentende Representation in Context-Sensitive Grammars (str. 205-218)

Sanja Seljan, Kristina Vučković, Zdravko Dovedan
Pregledni rad


Izlaganja sa Zagrebačkoga lingvističkoga kruga (str. 219-243)

Siniša Habijanec, Damir Kalogjera, Mate Kapović, Marko Kovačić, Milica Mihaljević, Nives Opačić, Ivana Simeon, Branka Tafra, Ivana Vidović Bolt, Nina Tuđman Vuković
Izlaganje sa skupa


Prikazi, ocjene, osvrti (str. 245-267)

Sanja Fulgosi, Vesna Muhvić-Dimanovski, Ranko Matasović, Rita Brdar-Szabo
Recenzija, Prikaz slučaja


Rad Zagrebačkoga lingvističkog kruga 2002/2003. (str. 269-269)

Ivana Jerolimov, Mislava Bertoša
Vijest


Obznane (str. 271-275)

Mislava Bertoša, Ivana Jerolimov, Danka Singer
Kratko priopćenje


Posjeta: 39.271 *