Skoči na glavni sadržaj

Hrvatske vode , Vol. 25 No. 101, 2017.

  • Datum izdavanja: 05.09.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 05.09.2017.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. I-III)

Josip Marušić
Uvodnik


Analiza utjecaja vjetra, plimnih oscilacija i razdiobe gustoće na izmjenu mora kroz propuste u marinama: primjer marine Ičići (str. 139-148)

Goran Lončar, Dalibor Carević, Damjan Bujak, Ivana Bartolić, Gordana Beg Paklar
Pregledni rad


Katalitička obrada fenolnih otpadnih voda (str. 149-158)

Karolina Maduna, Stanka Zrnčević
Izvorni znanstveni članak


Sveobuhvatni pristup određivanju hidrograma velikih voda rijeke Drave mjerodavnih za projektiranje u hidrotehnici (str. 159-168)

Stevan Prohaska, Aleksandra Ilić
Izvorni znanstveni članak


Stručni prikaz: Kamo je nestao Nagymaroš? (str. 189-192)

Tanja Roje-Bonacci
Ostalo


Prikaz knjiga i publikacija (str. 212-213)

Branka Beović (ur.)
Ostalo


Posjeta: 10.989 *