Skoči na glavni sadržaj

Vjesnik bibliotekara Hrvatske , Vol. 60 No. 2-3, 2017.

  • Datum izdavanja: 08.02.2018.
  • Objavljen na Hrčku: 19.03.2018.

Sadržaj

Puni tekst

Predmetno kazalo (str. VII-IX)

Kristina Feldvari
Kazalo


Uvodna riječ (str. XI-XII)

Kornelija Petr Balog
Uvodnik


DIKW – hijerarhija: za i protiv (str. 1-24)

Boris Bosančić
Pregledni rad


Izgradnja raznolikih filmskih zbirki u narodnim knjižnicama (str. 111-135)

Mirko Duić
Izvorni znanstveni članak


Samoarhiviranje znanstvenih radova na akademskim društvenim mrežama: analiza mogućnosti (str. 137-151)

Iva Vrkić, Gordana Stubičan Ladešić
Izvorni znanstveni članak


Izazovi knjižnične arhitekture za mlade (str. 153-174)

Marta Kasap, Tatjana Aparac-Jelušić
Izvorni znanstveni članak


Zadovoljstvo korisnika promidžbom i prepoznatljivošću Gradske knjižnice Rijeka (str. 193-219)

Lara Pavić, Radovan Vrana
Izvorni znanstveni članak


Knjižnica – podrška roditeljima u medijskom opismenjavanju i medijskom odgoju djece (str. 265-278)

Keti Krpan, Joško Sindik, Sanja Bartaković
Stručni rad


Asertivno upravljanje ljudskim resursima u knjižnici (str. 279-293)

Dubravka Čanić
Stručni rad


Projekt gradske knjižnice Vukovar - Ekoknjižnica: za prijateljstvo s prirodom (str. 295-303)

Marija Bugarski, Vlatka Surma Szabo
Stručni rad


Koha 2: revizija knjižne građe Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (str. 305-316)

Branka Marijanović, Jadranka Lisek, Marijana Glavica
Stručni rad


Knjižnične usluge i službe s gledišta korisnika – prilozi za bibliografiju (str. 317-339)

Ljiljana Aleksić, Silvija Zec
Stručni rad


Posjeta: 19.797 *