Skoči na glavni sadržaj

Medicina , Vol. 54 No. 2, 2018.

  • Datum izdavanja: 01.06.2018.
  • Objavljen na Hrčku: 01.06.2018.

Sadržaj

Puni tekst

Prošireni pregled sredstava za mjerenje tjelesne aktivnosti u normalnim životnim uvjetima (str. 118-128)

Pavol Nechvátal, Anna Eliášová, Alexander Kiško, Ľubica Derňárová, Ľuboslava Kundraciková
Pregledni rad


Biological traces at the crime scene (str. 129-139)

Mišel Šatrak, Stella Hoblaj, Valter Stemberga, Ivan Šoša, Dražen Cuculić
Pregledni rad


Dijagnostički i terapijski pristup pacijentu s kognitivnim smetnjama (str. 140-154)

Matija Sošić, Vladimira Vuletić, Zoran Tomić, Nenad Bogdanović
Pregledni rad


Psihometrijski i klinički instrumenti za procjenu posttraumatskog stresnog poremećaja i ocjenu terapijskog učinka (str. 155-165)

Ninoslav Mímica, Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Danijela Žakić Milas, Trpimir Glavina
Pregledni rad


Anxiety and depressive disorders in children and adolescents suffering from diabetes mellitus (str. 166-176)

Ana Đorić, Dejan Stevanović, Rajna Knez
Pregledni rad


Trombocitima bogat fibrin u parodontnoj plastičnoj kirurgiji (str. 177-181)

Davor Kuiš, Ivan Matoš, Ivana Mišković, Filip Matija Vuković, Jelena Prpić
Pregledni rad


Sudskomedicinska primjena jednostavne patohistološke analize (str. 182-188)

Silvia Arbanas, Valter Stemberga, Sanja Štifter, Ivan Šoša, Dražen Cuculić
Izvorni znanstveni članak


Smoking, components of metabolic syndrome and clinical severity of schizophrenia (str. 189-197)

Sergej Nadalin, Jelena Rebić, Klementina Ružić, Lidija Strčić, Vesna Šendula Jengić, Alena Buretić-Tomljanović
Izvorni znanstveni članak


Povezanost kvalitete spavanja i kvalitete života u žena oboljelih od raka dojke (str. 198-209)

Tena Ormuž, Renata Martinec, Renata Pinjatela
Izvorni znanstveni članak


New surgical method for closing downward migrated tracheoesophageal puncture (str. 217-223)

Jelena Vukelić, Robert Tićac, Žana Sokolić, Mateo Tićac, Milodar Kujundžić
Stručni rad


Prikaz slučaja pacijentice s rijetkom lokacijom metastaze karcinoma bubrega (str. 229-233)

Damir Grebić, Ana Marija Tomasić, Daniel Victor Šimac, Zlatko Kolić, Ana Gavranić, David Bonifačić
Ostalo


Posjeta: 54.847 *