Skoči na glavni sadržaj

Paediatria Croatica , Vol. 61 No. 3, 2017.

  • Datum izdavanja: 25.09.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 12.06.2018.

Sadržaj

Puni tekst

Osteogenesis imperfecta: clinical assessment and medical treatment (str. 97-104)

Ingeborg Barišić, Mirjana Turkalj, Dragan Primorac
Pregledni rad


Kardiorespiracijske komplikacije u bolesnika s osteogenesis imperfecta (str. 112-112)

Mirjana Turkalj, Vesna Miranović, Rajka Lulić-Jurjević, Romana Gjergja Juraški, Dragan Primorac
Pregledni rad


Neurološke manifestacije i osobitosti spavanja u osteogenesis imperfecta (str. 121-121)

Romana Gjergja Juraški, Mirjana Turkalj, Ivan Mikula, Dragan Primorac
Pregledni rad


Slikovne metode kod osteogenesis imperfecta (str. 128-128)

Igor Borić, Renata Prpić Vučković
Pregledni rad


Preoperative assessment of patients with osteogenesis imperfecta (str. 134-135)

Slobodan Mićić, Goran Pavelić, Tomislav Čutura, Ana Blagaić
Pregledni rad


Dental management in osteogenesis imperfecta (str. 137-139)

Hrvoje Brkić, Ivana Savić Pavičin
Pregledni rad


Molecular genetics analysis of osteogenesis imperfecta in clinical practice (str. 141-145)

Annika Stubbe, Dragan Primorac, Wolfgang Hoppner
Pregledni rad


Molecular basis of osteogenesis imperfecta and future medical treatment (str. 147-154)

Ljubica Boban, Eduard Rod, Mihovil Plečko, Ana Marija Slišković, Juraj Korbler, Dragan Primorac
Pregledni rad


Posjeta: 16.942 *