Skoči na glavni sadržaj

Ekonomska misao i praksa , Vol. 27 No. 1, 2018.

  • Datum izdavanja: 27.06.2018.
  • Objavljen na Hrčku: 27.06.2018.

Sadržaj

Puni tekst

IZAZOVI UPRAVLJANJA CIJENAMA U MULTIKANALNOJ MALOPRODAJI (str. 55-76)

Jelena Franjković, Davor Dujak, Marta Botkuljak
Prethodno priopćenje


CROATIAN STUDENTS AND ALCOHOL CONSUMPTION – IMPLICATIONS FOR SOCIAL MARKETING (str. 77-101)

Mirna Leko Šimić, Sofija Turjak
Prethodno priopćenje


IMPROVING QUALITY OF LIFE THROUGH CO-CREATING TOURIST EXPERIENCE – WHAT DOES EXPERIENCE MARKETING HAVE TO DO WITH IT? (str. 103-121)

Dina Lončarić, Jasmina Dlačić, Andrijana Kos Kavran
Prethodno priopćenje


BUSINESS NEEDS FOR OLAP AND DATA MINING TOOLS: EVIDENCE FROM KOSOVO COMPANIES (str. 123-137)

Emin Qerim Neziraj, Aferdita Berisha Shaqiri
Prethodno priopćenje


HOTEL BAŠTINA U FUNKCIJI RAZVOJA KULTURNE I KREATIVNE PONUDE DESTINACIJE (str. 231-247)

Christian Stipanović
Pregledni rad


OBILJEŽJA POSLOVNIH ANĐELA U HRVATSKOJ (str. 249-266)

Marija Šimić Šarić, Nikolina Krstičević
Pregledni rad


DOGAĐAJI U FUNKCIJI BOLJEG PLASMANA TURISTIČKE DESTINACIJE, PRIMJER DUBROVNIKA (str. 267-284)

Vesna Vrtiprah, Sanja Sentić
Pregledni rad


STAVOVI I PERCEPCIJE ŽENA NA RUKOVODEĆIM POZICIJAMA O NJIHOVOM POLOŽAJU NA RADNOM MJESTU (str. 287-313)

Sonja Nidogon Višnjić, Nina Begičević Ređep, Violeta Vidaček-Hainš
Stručni rad


RELIGIJA I EKONOMSKA INTEGRACIJA MIGRANATA U EUROPSKOJ UNIJI (str. 335-374)

Predrag Haramija, Tanja Trošelj Miočević
Ostalo


Posjeta: 27.626 *