Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.12.1984.
  • Objavljen na Hrčku: 03.09.2018.

Sadržaj

Puni tekst

Pridjevsko-zamjenički alomorfi (str. 33-43)

Stjepko Težak
Stručni rad


Sročnost s više subjekata (str. 43-49)

Stjepan Babić
Stručni rad


Izgovor stranih imena (str. 49-56)

Zrinka Babić
Stručni rad


O terminološkom nizu: leksem-riječ-termin-naziv- -ime-znak-izraz (str. 57-59)

Milica Mihaljević
Stručni rad


Nedoumice u vezi s pisanjem velikog i malog slova (str. 60-61)

Božidar Finka
Pregledni rad


Uljana ili uljena boja? (str. 61-62)

Stjepan Babić
Pregledni rad


O pridjevima od molekula i dijalekt i jednom općem pravilu (str. 63-64)

Stjepan Babić
Stručni rad


Posjeta: 6.590 *