Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 140 No. 11-12, 2018.

  • Datum izdavanja: 31.01.2019.
  • Objavljen na Hrčku: 13.02.2019.

Sadržaj

Puni tekst

VEGETARIJANSKA I VEGANSKA PREHRANA U DJEČJOJ DOBI – smjernice Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu Hrvatskoga liječničkog zbora (str. 279-284)

Iva Hojsak, Tena Niseteo, Sanja Kolaček, Ranka Despot, Oleg Jadrešin, Vlatka Konjik, Ana Močić-Pavić, Irena Senečić-Čala, Orjena Žaja
Pregledni rad


Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka želuca (str. 285-292)

Vesna Bišof, Antonio Juretić, Tomislav Omrčen, Stjepko Pleština, Mario Boban, Željko Krznarić, Zdravko Perko, Josipa Flam, Ingrid Belac Lovasić, Ante Bolanča, Marko Zelić, Jasna Radić, Davor Štimac, Meliha Solak Mekić, Slavko Gašparov, Nadan Rustemović, Ivica Sjekavica, Eduard Vrdoljak
Pregledni rad


Bendamustin umjesto karmustina pri kondicioniranju kod autologne transplantacije krvotvornih matičnih stanica – usporedba toksičnosti i infektivnih komplikacija (str. 303-306)

Ivan Zekanović, Nadira Duraković, Martina Morić Perić, Sandra Bašić-Kinda, Dubravka Sertić, Ranka Serventi Seiwerth, Silva Zupančić-Šalek, Pavle Rončević, Ivo Radman, Marijo Vodanović, Alen Ostojić, Goran Rinčić, Ines Bojanić, Vlatka Periša, Dominik Lozić, Vedrana Gačić, Ivana Budisavljević, Igor Aurer
Izvorni znanstveni članak


Dvostruka (pregrađena) desna klijetka – prikriveni pratitelj ventrikularnoga septalnog defekta (str. 307-313)

Ivan Malčić, Višnja Tokić Pivac, Darko Anić, Stanko Težak, Dorotea Bartoniček, Dalibor Šarić, Dražen Belina
Izvorni znanstveni članak


Mezenhimni tumor ili sindrom amnijske brazde u novorođenčeta – dijagnostička dilema (str. 314-316)

Ivana Ježić, Sarah Bjedov, Anko Antabak, Krešimir Bulić
Stručni rad


EPIDURALNA ANESTEZIJA ZA CARSKI REZ U BOLESNICE S ARTERIOVENSKOM MALFORMACIJOM MOZGA – PRIKAZ BOLESNICE (str. 317-320)

Katarina Kličan-Jaić, Iva Pažur, Jasna Martinčević, Vladimir Kalousek, Vesnica Košec
Stručni rad


Prof. dr. sc. BORIS HRANILOVIĆ, dr. med. (1. travnja 1929. – 21. siječnja 2018.) (str. 328-329)

Draško Boljkovac
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Primarijus ERMAR JUNKER, dr. med. (18. svibnja 1924. – 13. svibnja 2018.) (str. 329-330)

Milica Krstić-Burić, Neven Miculinić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Prof. dr. sc. IVO JURIĆ, dr. med. (16. svibnja 1956. – 12. kolovoza 2018.) (str. 330-331)

Zenon Pogorelić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Posjeta: 21.405 *