Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 03.09.2019.
  • Objavljen na Hrčku: 03.09.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Differentiation of Bicep femoris and Semimembranosus muscles of smoked dry-cured ham by quality parameters (str. 4-9)

Nives Marušić Radovčić, Ana Mikulić, Martina Turk, Helga Medić
Izvorni znanstveni članak


Usklađenost tjelesne konstitucije i prehrane s obzirom na ayurvedske principe (str. 10-16)

Maja Ćaćić, Ana Vukelić, Zvonimir Šatalić
Izvorni znanstveni članak


Caffeine content in energy drinks: deviation of declared from analytical value (str. 17-23)

Monika Đureković, Draženka Komes, Ana Lana Perunović, Arijana Martinić, Aleksandra Vojvodić Cebin, Zvonimir Šatalić
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj mlijeka na zdravlje čovjeka (str. 24-32)

Iva Dorić, Katarina Lisak Jakopović, Irena Barukčić, Rajka Božanić
Pregledni rad


Ciklopiazonična kiselina: toksičnost i pojavnost nedovoljno istraženog mikotoksina (str. 33-38)

Maja Kiš, Ana Vulić, Ivana Kmetič, Tina Lešić, Teuta Murati, Jelka Pleadin
Pregledni rad


Biološka detoksifikacija mikotoksina: dosadašnje spoznaje i budući aspekti (str. 39-46)

Jelka Pleadin, Manuela Zadravec, Jadranka Frece, Tonči Rezić, Ivana Kmetič, Ksenija Markov
Pregledni rad


Chemical, sensory and antioxidant characteristics of Bulgarian wines from native cultivars (str. 53-59)

Tatyana Yoncheva, Attila Kantor, Eva Ivanišova, Nataliia Nikolaieva
Stručni rad


Posjeta: 17.331 *