Skoči na glavni sadržaj

Latina et Graeca , Vol. 2 No. 35, 2019.

  • Datum izdavanja: 01.06.2019.
  • Objavljen na Hrčku: 18.10.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Opisi umjetničkih predmeta u rimskoj epici (str. 5-40)

Josip Parat
Stručni rad


Zaštita objekata religijskog značaja u ratovima među grčkim polisima (str. 41-58)

Zrinka Erent-Sunko, Miran Marelja
Izvorni znanstveni članak


Bitka kod Himere 480. pr. Kr. (str. 59-62)

Vladimir Posavec
Ostalo


Može li u hrvatskome Cipar biti Kipar (str. 63-64)

Domagoj Grečl
Stručni rad


Osvrt na promjene koje donose predmetni kurikulumi klasičnih jezika (str. 65-68)

Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Tonći Maleš
Ostalo


Četiri pisma Libanija iz Antiohije (str. 69-84)

Ninoslav Zubović, Hrvoje Gračanin
Stručni rad


Evo grčkog i latinskog na Europskoj noći istraživača (str. 85-85)

Barbara Moštak
Kratko priopćenje


300. obljetnica rođenja Rajmunda Kunića (1719–1794) (str. 86-87)

Irena Bratičević, Tamara Tvrtković
Kratko priopćenje


Radionica na rukopisima dubrovačkih latinista (str. 88-90)

Ana Katarina Pavlović
Kratko priopćenje


Seminar Colonia Iulia Iader 2019. (str. 91-94)

Tomislav Mokrović
Kratko priopćenje


XXXII. Državno natjecanje iz klasičnih jezika (str. 95-98)

Zdravka Martinić-Jerčić
Kratko priopćenje


VI. festival povijesti Kliofest (str. 99-100)

Tomislav Mokrović
Kratko priopćenje


Beyond the Nile: Egypt and the Classical World (str. 101-109)

Filip Budić
Recenzija, Prikaz slučaja


Izložba "Abracadabra" u Arheološkom muzeju u Zagrebu (str. 110-111)

Ivana Dedić
Recenzija, Prikaz slučaja


Carigradska pisma Antuna Vrančića – The Istanbul Letters of Antun Vrančić (str. 112-114)

Anabela Bratulić Ferić
Recenzija, Prikaz slučaja


Simon Pulleyn, Homer Odyssey, Book I. (str. 115-116)

Petra Šoštarić
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 7.419 *