Skoči na glavni sadržaj

Medicina , Vol. 56 No. 1, 2020.

  • Datum izdavanja: 01.03.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 01.03.2020.

Sadržaj

Puni tekst

Primjena niskodoznih kompjutoriziranih tomografskih pregleda u pedijatrijskoj radiologiji (str. 4-15)

Bruno Atalić, Danijela Veljković Vujaklija, Slaven Jurković, Mirko Balić, Goran Roić, Damir Miletić
Pregledni rad


Varicocele – a silent killer of male fertility? (str. 16-25)

Lucija Čizmić, Marko Bašković, Božidar Župančić
Pregledni rad


Suradljivost adolescenata u psihijatrijskom liječenju (str. 26-34)

Kristina Franjić, Eduard Oštarijaš, Ana Kaštelan
Pregledni rad


Razlika histološkog gradusa karcinoma endometrija u kiretaži i histerektomiji – presječna studija (str. 36-44)

Barbara Sabrine Franjić, Iva Milić Vranješ, Jakov Milić, Milanka Mrčela
Izvorni znanstveni članak


The frequency of variant translocation in patients with newly diagnosed chronic myeloid leukemia (CML) in Croatian population (str. 45-50)

Željka Tkalčić Švabek, Marina Josipović, Ivana Franić Šimić
Izvorni znanstveni članak


Rani funkcionalni rezultati nakon ugradnje totalne endoproteze gležnja (str. 59-64)

Barbara Radonić, Veljko Šantić, Ivan Rakovac, Dalen Legović, Mirjana Baričić, Branko Šestan
Stručni rad


3D facial treatment planning – case report (str. 65-73)

Ana Maria Dekanić, Renata Volf, Barbara Mady Maričić, Ruth Munjiza, Robert Cerović
Ostalo


Opstrukcija dišnog puta uzrokovana laringokelom – prikaz slučaja (str. 74-76)

Luciana Miljas, Mario Milotić, Blažen Marijić, Jelena Vukelić, Tamara Braut
Ostalo


Posjeta: 19.545 *