Skoči na glavni sadržaj

Tranzicija , Vol. 22 No. 44, 2019.

  • Datum izdavanja: 20.03.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 20.03.2020.

Sadržaj

Puni tekst

ANALYSIS OF VALUES OF EMPLOYEES IN LOCAL SELF GOVERMENTS IN SOUTH EAST EUROPE (str. 1-21)

Ljuan Marko Gashi, Željko Požega, Boris Crnković
Izvorni znanstveni članak


UTJECAJ UPRAVLJANJA TALENTIMA NA KREIRANJE VRIJEDNOSTI U KOMPANIJI (str. 42-52)

Katarina Kafadar, Jamila Jaganjac
Prethodno priopćenje


OSEBNOSTNE LASTNOSTI VODIJ 21. STOLETJA (str. 53-65)

Maja Rejc, Jasmina Starc
Prethodno priopćenje


ODNOS EUROPSKOG DRUŠTVA I DIONIČKOG DRUŠTVA U ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE (str. 66-76)

Mirza Čaušević, Ajla Sinanović, Anela Husić
Pregledni rad


RURALNI TURIZAM U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI – STANJE I PERSPEKTIVE (str. 92-100)

Klea Naglav, Natali Martinović, Sandra Mrvica Mađarac
Stručni rad


MODELI REDUCIRANJA DEVIZNOG RIZIKA U BANKARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (str. 101-109)

Emina Bilal, Erdin Hasanbegović
Pregledni rad


ULOGA FORENZIČKE REVIZIJE U OTKRIVANJU I SPRJEČAVANJU FINANCIJSKIH PREVARA (str. 110-123)

Envera Halilčević
Pregledni rad


UTJECAJ OGLAŠAVAČKIH PORUKA NA PONAŠANJE KRAJNJIH KUPACA (str. 124-135)

Lejla Tatarević, Amina Krnjić
Stručni rad


Posjeta: 7.451 *