Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 23.12.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 17.12.2020.

Sadržaj

Puni tekst

Detoksikacija živčanih bojnih otrova (str. 284-284)

Nikolina Maček Hrvat, Zrinka Kovarik
Pregledni rad


Karbamatna skupina kao strukturni element lijekova – pregledni rad (str. 299-299)

Ana Matošević, Anita Bosak
Pregledni rad


Izazovi određivanja antimikrobnog učinka polifenola (str. 311-311)

Marina Bubonja-Šonje, Samira Knežević, Maja Abram
Pregledni rad


Iskustva akreditacije Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (str. 319-319)

Zdenko Franić, Tomislav Bituh, Ranka Godec, Mirjana Čačković, Tomislav Meštrović, Jerko Šiško
Pregledni rad


Učinak ekstrakta korijena žute lincure na mononuklearne stanice periferne krvi ovisi o njegovoj koncentraciji i vremenu izlaganja (str. 328-328)

Ana Valenta Šobot, Dunja Drakulić, Gordana Joksić, Jadranka Miletić Vukajlović, Jasmina Savić, Jelena Potočnik, Jelena Filipović Tričković
Izvorni znanstveni članak


Ekstrakt lovorvišnje ublažava štetno djelovanje dimetoata na reproduktivnu funkciju i apoptozu stanica u testisu štakora (str. 338-338)

Elçin Bakır, Serpil Sarıözkan, Burcu Ünlü Endirlik, Ayşe Baldemir Kılıç, Arzu Hanım Yay, Fazile Cantürk Tan, Ayşe Eken, Gaffari Türk
Izvorni znanstveni članak


Rezultati biomonitoringa radnika profesionalno izloženih olovu u industriji izrade baterija i keramičkih pločica ... (str. 352-352)

Vilena Kašuba, Mirta Milić, Davor Želježić, Marin Mladinić, Alica Pizent, Zorana Kljaković-Gašpić, Melita Balija, Irena Jukić
Izvorni znanstveni članak


Polimorfizmi gena ABCB1, CYP2B6 i CYP3A4 ne utječu na metadonsku terapiju održavanja u bolesnika s HCV-om (str. 358-358)

Davorka Sutlović, Željko Ključević, Sendi Kuret
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj specifičnih aspekata profesionalnoga stresa na zdravlje i radnu sposobnost zaštitara: detaljno proširenje prethodne studije (str. 374-374)

Jovica Jovanović, Ivana Šarac, Jasmina Debeljak Martačić, Gordana Petrović Oggiano, Marta Despotović, Biljana Pokimica, Blerim Cupi
Izvorni znanstveni članak


Stres povezan s poslom u specijalista medicine rada u Hrvatskoj – pilot-istraživanje (str. 380-380)

Azra Huršidić Radulović, Ana Marija Varošanec
Stručni rad


Asaf Duraković 1940.-2020. (str. A14-A14)

Zijad Duraković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Posjeta: 12.504 *