Skoči na glavni sadržaj

Glasnik pulske bolnice , Vol. 4 No. suppl.1, 2007.

  • Datum izdavanja: 21.12.2007.
  • Objavljen na Hrčku: 01.06.2008.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 3-4)


Kazalo


Editorial (str. 6-6)

Riječ glavnog urednika (str. 5-5)

Dubravko Marković
Ostalo


OPĆA BOLNICA PULA (1993-2007) (str. 7-24)

Lems Jerin, Dušan Perić, Goran Paić
Ostalo


ANESTEZIJA I INTENZIVNO LIJEČENJE (str. 27-29)

Zdenko Mitar
Ostalo


CITOLOGIJA (str. 31-34)

Žana Besser-Silconi, Nadia Mišljenović, Alex Antun Bruno Lozić
Ostalo


FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA (str. 35-37)

Gordana Humar, Marica Matošević
Ostalo


GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO (str. 38-44)

Davor Zoričić
Ostalo


INFEKTOLOGIJA (str. 45-47)

Edi Terlević
Ostalo


INTERNI ODJEL (str. 49-54)

Gracijela Vretenar
Ostalo


KIRURGIJA (str. 55-60)

Nadomir Gusić
Ostalo


KOŽNE I SPOLNE BOLESTI (str. 61-62)

Vesna Berčić
Ostalo


LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA (str. 63-67)

Marija Pauro
Ostalo


LJEKARNA OPĆE BOLNICE PULA (str. 69-72)

Radmila Brajković, Maja Koroman
Ostalo


NEUROLOGIJA (str. 73-76)

Dubravko Marković
Ostalo


NUKLEARNA MEDICINA (str. 77-81)

Lems Jerin, Claudio Primc
Ostalo


OFTALMOLOGIJA (str. 83-86)

Klaudio Benazić
Ostalo


OTORINOLARINGOLOGIJA (str. 87-90)

Ivica Donkić Pavičić
Ostalo


PATOLOGIJA I SUDSKA MEDICINA (str. 91-94)

Loredana Labinac-Peteh
Ostalo


PEDIJATRIJA (str. 95-99)

Ognjen Mladinov
Ostalo


PSIHIJATRIJA (str. 100-104)

Dragutin Breški
Ostalo


RADIOLOGIJA (str. 105-110)

Fredi Tripović
Ostalo


TRANSFUZIOLOGIJA (str. 111-115)

Saša Benazić, Arne Slivar
Ostalo


HRVATSKA DONORSKA MREŽA I NJENE AKTIVNOSTI (str. 119-122)

Igor Povrzanović
Ostalo


RAZVOJ EKSPLANTACIJSKOG PROGRAMA U PULSKOJ BOLNICI (str. 123-124)

Nikola Žgrablić, Igor Povrzanović, Zdenko Mitar, Slavica Miler
Ostalo


NOVIJE RAZDOBLJE INFORMATIČKOG RAZVOJA U PULSKOJ BOLNICI (str. 125-129)

Igor Povrzanović, Davor Raunić, Lems Jerin, Armando Doblanović
Ostalo


OSNIVANJE ETIČKOG POVJERENSTVA U PULSKOJ BOLNICI (Pravi bioetički počeci u Hrvatskoj) (str. 130-135)

Igor Povrzanović, Ognjen Mladinov
Ostalo


POVIJEST NUKLEARNE MEDICINE (str. 137-140)

Claudio Primc
Ostalo


SIGURNOST NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA RADNIKA OPĆE BOLNICE PULA (str. 141-144)

Svetlana Lukež, Goran Paić
Ostalo


IN MEMORIAM (str. 145-145)


Ostalo


Sažetak (str. 173-173)

Summary (str. 174-174)


Ostalo


Posjeta: 184.196 *